👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allemansrätten SFI

Skapad 2021-09-01 14:21 i Säters Utbildningscentrum Säter
Sveriges allemansrätt
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
Allemansrätten SFI B och C

Innehåll

Våra mål

Du ska känna till vad allemansrätten är.
Du ska veta några saker som man får göra i naturen.
Du ska veta några saker man inte får göra i naturen.

 

Så här arbetar vi:

Du ska tillsammans med andra få se filmer, samtala, läsa om allemansrätten. Samt göra utflykter i närområdet.
Du ska få göra olika övningar t ex spela spel utomhus, plocka svamp och bär, gå på loppis, plocka skräp och gå tipsrunda.

Bedömning

Du kan samtala, lyssna, kolla på film och svara rätt på frågor om vad allemansrätten är.

Lättläst om allemansrätten | Håll Sverige Rent (hsr.se)

Övningar om allemansrätten Häfte 12.pdf

 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8530-8.pdf?pid=4212 

Affischer på olika språk

Svenska file:///C:/Users/zarhar1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TT3H19E7/H%C3%A4fte%2012.pdf

Arabiska

allemansra¦êtten-affisch-arabiska.pdf (hsr.se)

På Dari

allemansrätten-affisch-nytt_dari.pdf (hsr.se)

Tigrinja

allemansrätten-affisch-nytt_tigrinska.pdf (hsr.se)

 

Allemansrätten på lätt svensk

Nyhetssidan allemansrätten 2020 vecka 23

Frågor till allemansrätten Övningar-2020-Vecka 23.pdf

Facit Nyhetssidan-2020-Vecka 23.pdf

 

Övningar Allemansrätten

sis_ovningar_om_allemansratten_arskurs_1-3_larare.pdf (skogeniskolan.se)

 

Samspråk Start om livet i Sverige s. 86-99

Språkvägen B (2020) s. 84-85

Framåt C 52-53, övnb.58-59

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven förstår tydligt, enkelt tal i vanliga situationer i vardagslivet. Eleven förstår korta återberättade händelser, samtal, information och anpassade nyheter om välbekanta ämnen. Eleven förstår korta och tydliga muntliga meddelanden och instruktioner.
  SFI  E
 • Eleven läser och förstår enkla texter i vanliga situationer i vardagslivet. Eleven läser och förstår anpassade berättande och beskrivande texter om välbekanta ämnen, konkret information samt korta, tydliga och enkla meddelanden och instruktioner.
  SFI  E
 • Eleven kommunicerar med stöd i vanliga situationer i vardagslivet. Eleven deltar i enkla samtal om välbekanta ämnen. I samtalen framför och reagerar eleven på påståenden, åsikter och önskemål samt ställer och besvarar frågor på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalen.
  SFI  E
 • -
  SFI  C
 • Eleven kommunicerar med stöd och med ett enkelt språk i vanliga situationer i vardagslivet. Eleven berättar i enkel form om personliga erfarenheter och om välbekanta personer, platser och händelser. Eleven uttrycker sig begripligt och till viss del sammanhängande.
  SFI  E

Matriser

SFI
Allemansrätten

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Allemansrätten
Du känner till Allemansrättens motto: "Inte störa, inte förstöra" och kan ge några exempel på regler.
Du känner till Allemansrättens motto: "Inte störa, inte förstöra" och kan förklara innebörden av några av reglerna.
Du känner till Allemansrättens motto: "Inte störa, inte förstöra" och kan resonera kring var gränsen går för de olika reglerna.