👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema skogen

Skapad 2021-09-01 15:39 i Frejagymnasiet Mölndal - Utbildningsförvaltningen
Olika träds utseende, livscykel och funktion för djur och människor
Gymnasiesärskola Estetisk verksamhet, ESE Natur och miljö, NAO Språk och kommunikation, SPR
Vad finns det i en svensk skog?

Innehåll

Tidsperiod:

Hela läsåret 2021-21

 Vad ska vi arbeta med:

 • Vi utgår från en tankekarta och jobbar integrerat med de olika områdena:
  • Träd
  • Buskar
  • Djur
  • Insekter
  • Svampar
  • Bär
 • Allemansrätten
 • Årstiderna
 • Växters och djurens livscykler.
 • Ätbart i skogen
 • Skapande

Hur ska vi arbeta?

 • Läsa faktatexter 
 • Kategorisera och beskriva olika barr- och lövträd. Prata om utseende, skillnader, egenskaper och användningsområde.
 • Prata och undersöka hur växterna ändrar sig efter årstiderna.
 • Göra olika fältstudier. Med hjälp av bildstöd upptäcka bär, växter, blad, djur och insekter. 
 • Prata om skogens resurser, hur används den.
 • Praktiskt använda olika växters delar i olika laborativa uppgifter.
 • Läsa om några vanliga svenska djur: Älg, ekorre, hare, rav, björn
 • Använda iPad för att söka information och bilder, mejla, använda QR-koder
 • Med material från naturen skapa och beskriva ett träd och dess delar.
 • Med material från naturen skapa olika konstverk och utsmyckningar.
 • Undersöka olika färgblandningar och kombinationer av färger för att beskriva årstiderna.
 • Tillverka ett träd i olika material och tekniker.

Utifrån förmågecirkeln ska du träna på:   

 

 • Att kommunicera om olika växter och djur, livscykler och vad man kan använda växter och dess frukter till.
 • Att genomföra fältstudier, t.ex. med hjälp av bildstöd upptäcka utvalda träd och dess frukter.
 • Att utföra laborativa uppgifter.
 • Läsa anpassade arbetsbeskrivningar.
 • Läsa faktatext och svara på frågor.
 • Använda ipaden
 • Skapa och vara kreativa med olika material och tekniker.

 

Bedömning kommer att ske utifrån kunskapskraven

 • Delaktighet
 • Kommunikationsförmågan
 • Förmågan att undersöka, genomföra och jämföra.
 • Förmågan att använda vardagsteknik
 • Förmågan att skapa estetiska uttryck som kommunicerar olika idéer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 2) Förmåga att välja och använda konstnärliga tekniker, verktyg och material.
  ESE
 • 1) Förmåga att kommunicera om frågor som rör hälsa, natur och miljö.
  NAO
 • 2) Förmåga att lösa matematiska och tekniska problem i vardagen.
  NAO
 • 3) Förmåga att genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning.
  NAO
 • 1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
  SPR
 • 2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
  SPR
 • 3) Förmåga att söka och tolka information.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Material som används vid olika former av skapande, till exempel lera, papper, tyg och trä.
  ESE  -
 • Färg, form och struktur vid skapande i olika tekniker och material.
  ESE  -
 • Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig produkt.
  ESE  -
 • Växter, djur och deras livscykler, till exempel en tall från frö till frö.
  NAO  -
 • Årstidsväxlingar, solen, månen och stjärnorna.
  NAO  -
 • Teknik i vardagen, till exempel telefon, dörr och stege.
  NAO  -
 • Olika material och deras egenskaper, till exempel hårdhet, struktur och täthet.
  NAO  -
 • Fältstudier i närmiljön, till exempel i skog och vid vatten.
  NAO  -
 • Problemlösning av praktisk karaktär inom ämnesområdet, till exempel mätningar, jämförelser och uppskattningar.
  NAO  -
 • Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.
  SPR  -
 • Skriva för hand eller med olika digitala hjälpmedel.
  SPR  -
 • Minnesstöd i vardagen, till exempel bilder, fotografier och scheman.
  SPR  -