👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3 ht

Skapad 2021-09-01 15:45 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Detta är Gubbängsskolans mall.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Hur levde människorna under forntiden? Vilken tidsålder var det innan forntiden? Vilka spår av forntiden kan vi se idag? Forntiden brukar delas in i olika åldrar, jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern. Vad är det för skillnader och likheter mellan de olika tidsepokerna?

Innehåll

Arbetsområden

Under höstterminen kommer vi att arbeta med istiden, jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Arbetssätt 

Du kommer att

 

 • höra dina lärare berätta om de olika tidsåldrarna
 • läsa texter, se på bilder och filmer
 • ha skapande aktiviteter kopplat till varje tidsålder

Kunnamål 

 • Beskriva likheter och skillnader mellan de olika tidsåldrarna.
 • Redogöra i grova drag för människors levnadsvillkor under de olika tidsåldrarna.
 • Tidsordna de olika tidsåldrarna.
 • Förklara varför människor har bott på olika platser.
 • Förstå hur istiden har format vår natur.

Redovisningsform 

Du redovisar dina kunskaper genom att delta i diskussionerna vi har vid varje lektion.

Du redovisar också vad du har lärt dig med din dokumentation i text och bild. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3