👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skills åk 4 - Unit 1

Skapad 2021-09-01 15:58 i Vikingstads skolor Linköping
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vi kommer att arbeta med läroböckerna "Skills" textbook och workbook i åk 4. Du kommer få öva på att läsa och skriva engelska texter, tala engelska och lyssna på engelska texter och agera utifrån instruktioner. Du kommer även få öva på ord, fraser och grammatik i engelskan.

Innehåll

Syfte med undervisningen:

 • Syftet för Unit 1 är att du ska få möjlighet att lära dig att presentera en familj, både skriftligt och muntligt. Du kommer även få möjlighet att lyssna på och läsa texter som berättar om familjer ut ett jag-perspektiv.

Undervisning och arbetssätt:

 • vi läser texter tillsammans på engelska samt översätter till svenska 
 • vi diskuterar och pratar om textens innehåll
 • vi arbetar med workbook där uppgifterna är kopplade till textbokens innehåll

Begrepp:

 • Under de tre kommande kapitel som ingår i Unit 1 kommer du få repetera samt lära dig siffor, årtal, plural, verbet be, yrken, a - an, there is -there are, familjeord samt verbet have.

Bedömning:

 • Eleverna genomför en self-assessment efter varje unit i workbook
 • Du kommer bedömas kontinuerligt under engelskalektionerna och hur du tar till dig och arbetar i workbook
 • Du kommer bedömas på de resultat du får vid avstämningstillfällen 

Elevens inflytande och delaktighet:

 • Genom din medverkan är du med diskussioner kan du vara med och påverka lektionsinnehållet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Skills åk 4 - Unit 1

Läsa

Nivå 1
Ännu inte godtagbara kunskaper
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Läsförståelse
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du kan ännu inte förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du kan ännu inte visa din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i god form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Skriva

Nivå 1
Ännu inte godtagbara kunskaper
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Uttrycka dig i skrift
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
I skriftliga framställningar av olika slag kan du ännu inte formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du ännu inte bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig relativt tydligt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.

Lyssna

Nivå 1
Ännu inte godtagbara kunskaper
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Hörförståelse
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du kan ännu inte förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du ännu inte välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Du kan förstå det mest huvudsakliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.

Tala

Nivå 1
Ännu inte godtagbara kunskaper
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Uttrycka dig muntligt
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
I muntliga framställningar av olika slag kan du ännu inte formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du ännu inte bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig relativt utförligt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra flera enkla förbättringar av, egna framställningar.