👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Sverige

Skapad 2021-09-01 16:17 i Ekängens skolor Linköping
Grundskola 4 Geografi
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om Sveriges landskap, naturtyper, naturresurser, befolkning samt kartkunskap.

Innehåll

 

Lärmål – vad jag ska lära mig

Efter vårt arbetsområde med Sverige ska du kunna: 

 • namnge Sveriges fyra naturtyper/landskapstyper samt visa på en karta vart de olika naturtyperna finn
 • förklara begreppen naturlandskap och kulturlandskap och beskriva skillnaden mellan dem.
 • namn och läge på Sveriges landskap.
 • namnge och ange vilken riktning väderstrecken har.
 • utläsa information från kartor (karttecken, symboler och register)
 • känna till Sveriges viktigaste naturresurser och var de finns samt vad de används till. 
 • beskriva var det bor mest människor i Sverige och varför de bor där.
 • centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. vilken riktning väderstrecken har

Förmågor som jag kommer att få utveckla

 • reflektera och resonera kring olika delar inom arbetsområdet "Geografi - Sverige"
 • jämföra och resonera kring likheter och skillnader mellan naturtyperna och naturlandskap och kulturlandskap
 • söka och värdera information

Hur jag ska visa mina kunskaper

 • Diskussioner i par och grupp under arbetets gång.
 • Olika skrivuppgifter
 • Skriftlig förhör

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

 • Bildspel
 • Genomgångar
 • Olika kooperativa övningar
 • Filmer
 • Skrivuppgifter för hand och på Google Classroom
 • Grundboken i geografi "Mellan himmel och jord"

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Geografi - Sverige

Matris - arbetsområdet Sverige

Grundläggande kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Sveriges naturtyper/landskapstyper
Kunna namnge naturtyper/landskapstyper samt visa på en karta vart de olika naturtyperna finns
 • Ge  E 6
Jag kan namnge med hjälp några naturtyper i Sverige och visa på en karta vart de finns.
Jag kan namnge några naturtyper i Sverige och visa på en karta vart de finns.
Jag kan namnge alla naturtyper i Sverige och visa på en karta vart de finns.
Naturlandskap och kulturlandskap
Kunna förklara begreppen naturlandskap och kulturlandskap samt beskriva skillnaden mellan dem.
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Jag kan på ett enkelt sätt förklara vad naturlandskap och kulturlandskap är.
Jag kan förklara vad naturlandskap och kulturlandskap är samt beskriva någon skillnad mellan dem.
Jag kan förklara vad naturlandskap och kulturlandskap är samt beskriva flera skillnader mellan dem.
Sveriges landskap
Kunna namn och läge på Sveriges landskap
 • Ge  E 6
Jag kan namnge och placera ut några landskap på en karta över Sverige
Jag kan namnge och placera ut flera landskap på en karta över Sverige.
Jag kan namnge och placera ut de flesta landskapen på en karta över Sverige.
Väderstreck
Kunna namnge och ange vilken riktning väderstrecken har
 • Ge  E 6
Jag kan namnge och ange vilken riktning de fyra väderstrecken har (norr, söder, öst och väst)
Jag kan namnge och ange vilken riktning de åtta väderstrecken har (norr, nordost, nordväst, söder, sydost, sydväst, öst och väst)
Naturresurser
Kunna namnge Sveriges fyra viktigaste naturresurser och beskriva vad de används till
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Jag kan namnge någon av Sveriges viktigaste naturresurser och beskriva något som de används till.
Jag kan namnge Sveriges fyra viktigaste naturresurser och beskriva något som de används till varav en av beskrivningarna är utförlig.
Jag kan namnge Sveriges fyra viktigaste naturresurser och beskriva något som de används till varav två av beskrivningarna är utförliga.
Namngeografi
Kunna namn och läge på svenska städer, berg, öar, hav och vatten
 • Ge  E 6
Jag kan namn och läge på några svenska städer, berg, öar, hav, älvar och sjöar
Jag kan namn och läge på flera svenska städer, berg, öar, hav, älvar och sjöar
Jag kan namn och läge på de flesta svenska städer, berg, öar, hav, älvar och sjöar
Karttecken och symboler
Kunna vanligt förekommande karttecken och symboler.
 • Ge  E 6
Jag känner till vanligt förekommande karttecken och symboler (tätort/stad, järnväg, huvudstad, berg, landskapsgräns, olika vattendrag)