👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematiksamlingar

Skapad 2021-09-02 12:50 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
På samlingarna innan lunch kommer vi att fokusera på ämnet matematik. På ett varierat och lustfyllt sätt ska barnens intresse väckas och kunskaper fördjupas.

Innehåll

Syfte

Syftet är att väcka intresse och lära sig mer inom området.

 

Mål

- Känna igen siffror, träna på antal och koppla ihop dessa.

- Bekanta oss med jämförelseord.

- Lyssna och ta till sig instruktioner för olika uppdrag.

- Träna på att känna igen och namnge några vanliga geometriska former.

 

 

Genomförande

 

Matematik är så mycket mer än enbart siffror och antal. Ett varierat och brett utbud av olika delar inom matematiken kommer barnen få ta del av för att få en ökad kunskap inom området och en nyfikenhet att lära mer.

Vi kommer arbeta med aktivitetskort som går igenom de matematiska områdena Mängder och tal, Mätning, Rum och läge och Former och mönster. 

Vi kommer arbeta med uppdragskort där barnen får bekanta sig med jämförelseord tex  lång-kort, tung- lätt, stor-liten.

Logiskt tänkande och problemlösning tex Latjolajbanlådan en sak ska bort som inte passar in.

Tid och rum. Vi kommer att prata om veckodagar, månader och datum.

Vi kommer titta på 8 avsnitt av ” Miniräknarna”. Ett barnprogram på UR som handlar om matematik.

Vi kommer göra olika räkneramsor och läsa sagor där vi kan hjälpas åt att räkna.

 Vi räknar vilka som är hemma och vilka som är på förskolan och räknar samman hur många vi är tillsammans.

Jag kommer göra Mattefiskar.  Som handlar om att para samman rätt siffra med rätt antal.

 

Utvärdering:

Barnen har varit intresserade och nyfikna på ämnet. De har ofta deltagit med nyfikenhet och engagemang. Efter att vi tittat på avsnitten om miniräknarna har vi haft diskussioner om de olika ämnena som lyfts. Latjolajbanlådan har varit en favorit. Där barnen har utvecklat sin problemlösningsförmåga och tränat på att stå i centrum och våga stå för sin åsikt. Det finns inga rätt och fel i detta. Vi har tränat på att känna igen siffror och antal genom att para samman dessa. Vi har också arbetat med ordningstal. Mycket av aktiviteterna har gjorts, dock inte alla då det ibland har kommit andra planeringar emellan eller högtider.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18