👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språksamlingar

Skapad 2021-09-02 14:07 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
På samlingen efter lunch kommer vi ha språksamling i en liten grupp. Vi kommer använda oss av olika språkstimulerande aktiviteter för att främja språket.

Innehåll

Syfte

Syftet med dessa samlingar är att utveckla barnens språk, och att väcka ett intresse för skriftspråket.

 

Mål

- Att på ett lekfullt sätt förberedas för läs och skrivinlärningen.

- Att ge barnen ett utökat ordförråd.

- Att träna på turtagning. 


Genomförande

Två dagar i veckan kommer vi arbeta med materialet Före Bornholmsmodellen. Det är ett språkstimulerande material med en tydlig struktur. Forskning visar att det systematiska arbetet med språklekar underlättar barnens framtida läsinlärning och förebygger lässvårigheter. Varje samling fokuserar på en språklek, en ramsa och en aktivitet som utgår från en högläsningsbok.

Vi kommer läsa böcker och ha boksamtal om handlingen.

Vi kommer titta på Polygluttsagor och även här samtala om handlingen.

Eftersom vi är en liten grupp med få barn så kommer vi kunna spela spel tillsammans med olika fokusområden. Där vi kan träna  turtagning, regler och språket.

Utvärdering:

Vi har haft Bornholmssamlingar ca 1 gång i veckan. På dessa har barnen tränat på att stå i centrum genom att återberätta sagor som vi arbetat med. De har tränat på att lyssna på varandra vilket de har gjort bra. Vi har gjort olika språklekar som varit uppskattade. Eftersom gruppen varit liten har vi haft möjlighet att läsa sagor och haft boksamtal om dessa, spelat spel m,m. Vi har även tränat på att skriva av ord vilket de visat stort intresse för. 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18