👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tematisk Årscykel för Språkförskolan Penseln och Färglådan

Skapad 2021-09-02 20:45 i Färglådan Österåker
Förskola
Förskolan Färglådan och Språkförskolan Penseln arbetar tematiskt med målen i Lpfö18 enligt en Årscykel.

Innehåll

På förskolan Färglådan och Språkförskolan Penseln arbetar vi efter en årscykel där målen i läroplanen (Lpfö18) delats in i olika temaområden över året.

För att skapa sammanhang och en röd tråd i utbildningen och den dagliga undervisning arbetar alla avdelningar och pedagoger med samma tema men med olika underprojekt, beroende på gruppens ålder, intressen och tidigare erfarenheter.

Den cykliska planeringen gör att vi arbetar aktivt med våra styrdokument och metodiskt följer vårt uppdrag. Detta arbetssätt säkerställer även att vi arbetar mot varje enskilt mål och att varje barn ges möjlighet att utveckla förståelse, förmågor och intressen i enlighet med vårt uppdrag i Lpfö18.

Språk och kommunikation utgör bas i undervisningen då vi anser det vara en viktig förutsättning för vidare lärande. Därutöver arbetar vi med fokusområden såsom: Normer och värden/Social kompetens - Lek, Inflytande och delaktighet, Naturvetenskap och teknik, Matematik, Skapande, Hälsa och rörelse samt Helhet och allsidighet.