👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATEMATIK MYROR 2021/2022

Skapad 2021-09-03 09:17 i Skogsgrinden Hajom PK I Ur och Skur Skogsgrinden
Förskola
Ett av Skogsgrindens tre prioriterade mål. En upplevelsebaserad undervisning kring vardaglig matematik.

Innehåll

SYFTE OCH MÅL:

Barnen ska få möjlighet att på ett lustfyllt sätt, få upptäcka och undersöka matematik i vardagen.

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA:

HT -21 

Vi kommer utgå från barnens intressen och naturliga händelser i vardagen. Vi kommer använda oss av materialet Babblarna samt sagor i undervisningen.

HUR BLEV DET? 

Vi använde oss av siffror, former, ramsor och sagor. I vardagen använde och benämnde vi pedagoger matematiska termer medvetet ofta då det är ett av förskolans prioriterade mål. Vi försökte se vad matematik är för små barn. 

Vi såg intresse för mängd och volym i vattenlek hos några barn. Vi ser att barnen undersöker och upplever matematiska begrepp i sin vardag.

VARFÖR BLEV DET SÅ?

Vi upplever att det är svårt att veta vad och hur de yngsta barnen tar in undervisningen inom matematik. 

 

 

 

HUR GÅR VI VIDARE VT-22?

Vi kommer fortsätta ta hjälp av Babblarna och framförallt Bibbi som karaktäriserar Matematik och problemlösning. Detta gör vi med material, sång, rörelse, sagor, ramsor mm. 

Vi behöver utmana de äldsta i gruppen så vi behöver dela gruppen mer under våren så undervisningen blir mer lustfylld. 

VÅREN 2022

Hur blev det?
Barnens språk har utvecklats under våren och gjort det mer möjligt att få barnen delaktiga även inom matematik. Vi har jobbat mycket med former, mönster, lägesbeskrivning, räknar och spelat spel.

 

Varför blev det så? Av olika praktiska skäl har vi inte delat gruppen.


Hur går vi vidare? 
Vi kommer fortsätta arbeta med matematik i vår vardag även om det inte blir ett prioriterat mål.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18