👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NATUR OCH FRILUFTSLIV MYRORNA 2021/2022

Skapad 2021-09-03 08:57 i Skogsgrinden Hajom PK I Ur och Skur Skogsgrinden
Förskola
Natur och friluftsliv är ett av Skogsgrindens tre prioriterade mål. Vi undervisar om friluftsliv genom ett lustfyllt, upplevelsebaserat lärande, Vi upplever naturen med alla våra sinnen under alla Årstider.

Innehåll

 •  

 

SYFTE OCH MÅL 

Att vi ger barnen möjlighet att utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Genom undervisningen utvecklar vi barnens lärande med hjälp av våra sinnen genom de fyra M:en; Med- undersökande, -upptäckare, -utforskande och, -agerande.

 

SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA,

HT -21

De flesta aktiviteterna sker i naturen, där lärandet och upplevelsen är en del i vardagen.

Vi arbetar i mindre grupper där leken blir ett lärande. Detta tillsammans med arbetet friluftsskolorna ger barnen ett lärande i naturen. Vi har som ambition att skapa trygghet för barnen i skogen.  

 

HUR BLEV DET?

Vi upplevde naturen mest på gården under hösten och alla inskolningar. Fick uppleva årstidsväxlingar tillsammans. 

Skördedagarna gav oss energi till skapande aktiviteter utomhus.För barnen var trädgårdssysslor och vattenbanor roliga friluftsaktiviteter. 

 

VARFÖR BLEV DET SÅ?

Barnen i gruppen var små och hade svårt att ta sig till skogen, för de hittade så mycket att upptäcka på våra olika gårdar.

Inskolningen varade långt in på hösten.

 

HUR GÅR VI VIDARE VT-22.?

Vi tror barnen klarar att ta sig fram lättare och är mer motiverade att lämna gården så vi kommer till skogen vid fler tillfällen under våren. Vi kommer dela oss i mindre grupper och då ges fler tillfällen att komma till skogen.

 

VÅREN 2022

Hur blev det? 
Vi började terminen med att uppleva naturen mest på gården.

När det blev lite varmare gick vi till skogen/bäcken vid flera tillfällen.

Vi drog igång vår kompost vid Knoppisplatsen.

Varför blev det så: 
Barnen har under våren visat mer vilja och glädje för att lämna gården. 

 

Hur går vi vidare:

Fortsätta jobba med kompost/ kretslopp.

Ta vara på årstiderna sensommar-höst.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18