👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur i vår närhet. Barns delaktighet och inflytande. Myran

Skapad 2021-09-03 12:59 i Källbyängars förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Värna om djur och natur och vara rädd om allt levande.

Innehåll

Djur i vår närmiljö

Lpfö18: visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

PLANERADE INSATSER/SYFTE

 • Värna om djur och natur och vara rädd om allt levande.
 • Ta reda på fakta om sniglar
 • att barnen får respekt för att återlämna djuren till sin trygga miljö

FÖRVÄNTADE EFFEKTER

 • vi vill se att barnen är varsamma och rädda om djuren.
 • vi vill ge utrymme för barnens tankar och funderingar och att de lär av varandra
 • Vi vill ge barnen kunskap om att vi alla behövs människor, djur och växter
 • intresse från barnen skall tas tillvara
 • söka fakta
 • utveckla sitt ordförråd om växter och djur
 • begreppsbildning
 • utveckla kunskap om hur vi kan vara rädda om djur och växter
 • lära sig ställa frågor om djur och växter
 • skapa intresse för läs- och skriva

METOD/HUR

 • Läsa böcker 
 • digitala dokument
 • foto
 • samtal-reflektion
 • flanosagor
 • ta tillvara samtalet med barnen 
 • måla och rita
 • trädet och de som lever runt, under och i trädet
 • repetera
 • observera/ leta utomhus