👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling Limen

Skapad 2021-09-03 13:51 i 213041 Förskolan Citrusgården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomiskt och socialt som miljömässigt. Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. Barnen ska få möjlighet att utforska, konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. Det ska ges tid, rum och ro till eget skapande samt möjlighet att reflektera kring och beskriva sin omvärld.

Innehåll

Mål och syfte

       Stödja barns lärande i språk- naturvetenskap och teknik

Synliggöra det demokratiska uppdraget. Respekt för olikheter och allas lika värde.

 

Frågeställningar

       Hur närmar sig barn naturvetenskap/teknik?

jjhBarnen provar sig fram, ställer frågor 

       Hur kommer barns utforskande av naturvetenskap /teknik till uttryck?

ju  Just nu är det mycket kojbygge där de får tänka på olika lösningar så t.ex inte taket ramlar in

      Hur kan vi se att barn har lärt sig demokrati?

De samtalar och diskuterar sig fram till olika lösningar och hjälper varandra

 

Undersökning (Fas 1)

Hur ska ni väcka barnens lust och intresse för naturvetenskap och teknik ? Med vilket material?

Vi har olika material tillgängligt, t.ex återvinningsmaterial, naturmaterial, färg, lim o.dyl

Böcker väl synliga i en läshörna där vi försöker få till en inbjudande och lugn miljö. 

Materialet är synligt och tillgängligt samt inspirerande.

Hur ska det synas i miljön att ni arbetar med naturvetenskap och teknik? Vad kan det bli en intressant ingång för just vår barngrupp?

Dokumentation uppsatt så barnen kan reflektera och bli inspirerade av det de varit med om och vilja gå vidare, ställa frågor och prova sig fram

Hur skapar ni en demokratisk grund på er avdelning?. En demokratisk grund som vilar på allas lika värde 

Vi låter alla komma till tals och lyssnar på barnens frågeställningar och önskemål, uppmuntrar till att prata med varandra om det uppstår konflikt, uppmuntrar till att vara hjälpsamma både mot varandra och emot oss vuxna. Att alla behöver inte tycka lika eller vara lika man är bra ändå 

Arbetssätt (ämnesöverskridande) 

Inomhus/utomhus 

Bokläsning, lyssnar till barnens egna teorier, tar reda på fakta tillsammans

Utflykter till skogen där vi namnger växter och djur vi ser för att barnen ska få en relation till naturen och därmed vilja vara rädd om miljön

Skapande i olika material, experiment

 

Uppföljning - Lärloggar (Koppla lärloggarna till projektplanen )

Projektformulering (Fas 2)

Arbetssätt (ämnesöverskridande)

Projekt- TEKNIK

Alla olika ämnesområden vävs in i projektet. Barngruppen delas in i mindre projektgrupper för att vi ska kunna ta tillvara på alla barns tankar och idéer.

Vår ingång i projektet var frågan: Vad är teknik? Vi tittade på ”Veta och teknikpatrullen och diskuterade efteråt vad som kännetecknar teknik. Olika teorier kom fram men en var extra tydlig: ” Något människan har uppfunnit”.

Boken ”Vem ser Dim” som ni säkert minns, är en följeslagare genom projektets gång. I den boken har vi tittat efter teknik, namngett växter och djur, pratat om hur det känns att känna sig osynlig, känslor och allas lika värde. Vi skapar i olika material med hjälp av olika tekniker och hjälpmedel, lera, papper, mjölkkartonger, gem, tejp, lim, snöre exempelvis

 

Nästa steg

Fundera tillsammans med barnen på hur vi går vidare med projektet. Vad händer med Dim, bor han kvar i skogen, flyttar han, åker han iväg med något fordon, lär han känna människorna, kommer han göra något spännande med Lummer kanske. Frågor vi kan tänka kring.

·Ordlista/Språkmål

teteknik, experiment, teori, hypotes, författare, illustratör, titel

 

Uppföljning - Lärloggar (Koppla lärloggarna till projektplanen )

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18