👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 1a HA21 Grundläggande begrepp och metoder

Skapad 2021-09-03 14:59 i Lindengymnasiet Katrineholm
Gymnasieskola Matematik
Det första kapitlet tar upp några av de viktigaste delarna från högstadiet. Vi går igenom positiva och negativa tal, bråkform och arbetar med problemlösningar utifrån dessa områden.

Innehåll

Meetlänk: https://meet.google.com/rmh-vkvt-gjf

 

 

Innehåll

Vecka Måndag (12:10 - 13:10) Torsdag (11:50 - 13:00) Fredag (9:00 - 10:15)
37 Tal i bråkform Aktivitet Tal i bråkform
Hur stor andel? Jämföra bråktal Förlängning och förkortning
38 Tal i bråkform Tal i bråkform Ingen lektion
Räkna med bråk Räkna med bråk Kunskapsdag
39 Problemlösning Problemlösning Problemlösning
Avrundning och Värdesiffror Överslagsräkning Enhetsbyten
40 Problemlösning Problemlösning Grundläggande begrepp och metoder
Tillämpningar Tillämpningar Diagnos
41 Grundläggande begrepp och metoder Grundläggande begrepp och metoder Grundläggande begrepp och metoder
Repetition/Blandade övningar Repetition/Blandade övningar Prov kap. 1

Uppgifter

 • Prov kapitel 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 
  Mat
 •  Förmåga att hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
  Mat
 • Förmåga att analysera och lösa problem med hjälp av matematik. 
  Mat
 • Förmåga att tillämpa, formulera och utvärdera matematiska modeller.
  Mat
 • Förmåga att föra och följa matematiska resonemang. 
  Mat
 • Förmåga att kommunicera matematik muntligt, skriftligt och i handling
  Mat
 • Centralt innehåll
 • Hantering av algebraiska uttryck, inklusive att faktorisera och multiplicera uttryck.
  Mat  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver grundläggande begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med tillfredsställande säkerhet.
  Mat  E
 • Eleven hanterar grundläggande procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med tillfredsställande säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
  Mat  E
 • Eleven löser enkla problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.
  Mat  E
 • Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i enkla uppgifter.
  Mat  E
 • Eleven beskriver ett omfattande antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med god säkerhet.
  Mat  C
 • Eleven hanterar ett omfattande antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med god säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
  Mat  C
 • Eleven löser relativt komplexa problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.
  Mat  C
 • Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i relativt komplexa uppgifter.
  Mat  C
 • Eleven beskriver ett omfattande antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med mycket god säkerhet.
  Mat  A
 • Eleven hanterar ett omfattande antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med mycket god säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
  Mat  A
 • Eleven löser komplexa problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.
  Mat  A
 • Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i komplexa uppgifter.
  Mat  A
 • Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Mat  E 0
 • Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett till stor del tydligt och korrekt sätt.
  Mat  C 0
 • Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett tydligt och korrekt sätt.
  Mat  A 0
 • Eleven för delvis underbyggda matematiska resonemang och följer enkla matematiska resonemang.
  Mat  E 0
 • Eleven för relativt väl underbyggda matematiska resonemang och följer relativt avancerade matematiska resonemang.
  Mat  C 0
 • Eleven för väl underbyggda matematiska resonemang och följer avancerade matematiska resonemang.
  Mat  A 0