👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2021-09-06 10:05 i Tunet Hedemora
Förskola
Vi arbetar med att uppmuntra barnen till rörelseglädje och en ökad förståelse för vikten av en god balans mellan aktivitet och vila, hälsa och välbefinnande. Barngruppen är 1-3 år.

Innehåll

Mål:

- Barnen ska få möjlighet till allsidig rörelseglädje 

Syfte:

- Utveckla motorik, kroppsuppfattning och koordinationsförmåga 
- Ge utrymme till samspel och turtagning 
- Skapa tillfällen att lyssna och ta enklare instruktioner 
- Ge barnen utmaningar som stärker tilliten till sin egen förmåga och sin självkänsla 

 

Metod:

- Planerade aktiviteter varje vecka som främjar grovmotoriska rörelser 
- Enklare hinderbanor, promenader i skogen, springa i backar, hoppa och dans
- Vistelse på gården, i skogen och rörelsestunder inomhus 
- Digitala verktyg som inspiration till dans och rörelse 
- Dokumentation med hjälp av Ipad 

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18