👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Igelkottens projektstart HT2021

Skapad 2021-09-06 16:07 i 103341 Förskolan Gärdesbacken Stockholm Östermalm
Förskola
Engelbrekt-Gärdets systematiska kvalitetsarbete består av projektstart, veckoreflektioner tillsammans med barnen och i arbetslaget, lärloggar, projektsammanfattning/avslut. Det här är det förstunderlaget där arbetslaget skriver sin projektstart utifrån enhetens gemensamma tema.

Innehåll

 

Tema Barnen möter Naturvetenskapliga fenomen i staden.

Naturvetenskap rör olika fält som fysik, biologi, kemi och teknik.

 

 

Engelbrekt-Gärdets Övergripande syfte

Att i meningsfulla sammanhang låta barn konfronteras med olika material och undersökningar, vilka kan peka ut en riktning mot ett synliggörande av ett naturvetenskapligt innehåll.

 

I samtal med barn sätta ord på det som händer, dela upplevelser och ta barns frågor på allvar.

 

Uppmärksamma barn på små händelser i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning likväl som att introducera eller uppmärksamma teknik.

 

 

Skriv er projektplanering 

 

 

Projektområde Rörelse!

Vi har sett att barnen är väldigt intresserade av allt som rör sig. De undersöker hur bollar, fordon, sand, vatten, och deras egna kroppar rör sig. Vi har därför valt att arbeta med rörelse som tema, och vi tänker börja med att utforska verbet rulla.

 

 

 

 Välj ut två läroplansmål 2.2 (Mål som kanske tar månader eller längre tid att uppnå.)

 •  
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

 Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Att barnen ska utveckla en tillit till sin egen förmåga och utveckla självständighet. Att de ska kunna ta initiativ till utforskande aktiviteter. Vi vill att barnen ska utveckla självförtroende, självkänsla och initiativförmåga. Att de ska lära sig nya begrepp.

Att barnen ska få utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning och känna rörelseglädje.

Att kunna beskriva, jämföra och se skillnader. Få ett utökat begreppsförråd. Uttrycka sig både kroppsligt och verbalt.

 

Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Förstå hur olika förutsättningar påverkar hur saker rör sig, tyngdkraft, höjd, lutning, underlag, material, storlek, form och friktion. Samt tillägna sig nya begrepp där barnen får pröva, ompröva, undersöka och experimentera. Förstå  att vissa saker rullar, men inte alla. (Saker kan t ex också glida, studsa och ramla.)

 

Förstå att de kan och är kompetenta (Styra sin egen lek, känna sig självständiga nog att till exempel utforska hela förskolegården, och påverka sin egen dag)

 

Skriv Aktivitetsplan (Hur ska området på börjas)

 

Vi startar med att ställa frågan "Vad kan rulla?" Vi testar olika saker med skillnader, vilka rullar? Vilka rullar inte? Hur rullar de?

Vi tar med oss många olika sorters föremål (bollar, fordon med små-, stora- och utan hjul, plankor -kan de rulla?) och testar att rulla dem nedför olika lutande plan och uppför och på plana ytor. Vi pratar jämför och pratar om likheter och skillnader. Varför blev det som det blev? 

Kan vi rulla? Hur rullar vi? Kan vi rulla på plan mark? Nedför backen? Uppför backen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18