👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering 1 Äventyrarna Nytt pedagogiskt år 2021-2022

Skapad 2021-09-07 08:22 i 093121 Förskolan Lunden Stockholm Norrmalm
Förskola
Under det kommande pedagogiska året på Johannes Förskolor fortsätter vi arbeta med vårt gemensamma tema: Hållbara relationer till varandra, värden och Världen. Terminen startas nu upp med workshops för både barn och pedagoger med kopplingar till vårt tema. I arbetet med dessa letar vi inspiration och ledtrådar kring vad barnen tycker är intressant. Utifrån detta gör vi sedan ett projektval som är kopplat till barnens intresse.

Innehåll

Gemensamt tema Johannes förskolor: Hållbara relationer till varandra, värden och Världen. 

Våra utvecklingsområden för 2021/2022 är:

•Hållbara pedagogiska miljöer
•Ställningstagande pedagogisk miljö
•Pedagogens roll
•Barnens inflytande och delaktighet
•Medvetenhet om hållbar miljö
•Hållbara gemenskaper med våra familjer
- Välkomnande förskola och bemötande
- Delaktighet för våra familjer
- inventera/utveckla våra samarbetsformer
- Kommunikation och information
Hållbart matematiskt tänkande
- Utforska matematikens olika lager
- Tillgång för att iscensätta undervisning
- Kroppen, naturen och vår omvärlds matematik
- Ekologiska fotavtryck
 
 
Gemensam frågeställning Johannes förskolor:

För att kunna ingå i hållbara relationer med varandra, värden och världen: Vilka strategier och förmågor behöver vi ge barnen möjlighet att utveckla? Hur skapar vi de förutsättningar som behövs för barnen?

Gemensamt syfte kring temat Johannes förskolor:

Planering av workshop: 

Vi vill göra workshops tillsammans, hela gruppen.

Utforskande av olika material: Erbjuda olika verktyg (pennor i olika tjocklekar/penslar/färg) och material på olika ställen t ex golv, väggar…som en lång vit pappersremsa eller uppdelat…vidareutveckla och lägga till t ex vatten…musik…

Rörelse - hopp - skuggor, filma i slow motion.

Rörelsebanor som är utmanande motoriskt, nyttja kartongerna. Bygga upp en bana med hjälp av wellpapp och vitt papper på golvet. 

Användning av våra olika basutrymmen:

Vi kommer att arbeta med hopp, linjer och rörelser i Arenan. Vi använder även vår utemiljö för att utforska hopp. Måltidspedagogik utforskas i Matsalen. 

Koppla högst fyra läroplansmål till er planering

 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • Lpfö 18
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18