👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Español 9

Skapad 2021-09-07 13:22 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Planering för spanska åk 9

Innehåll

Nu har vi börjat med spanska i åk 9, och såhär ser planeringen ut för första delen av terminen.

Mål - detta ska du lära dig:

I spanskundervisningen fortsätter du att utveckla dina språkkunskaper. Du kommer att utöka ditt ordförråd, repetera och lära dig nya grammatiska moment, öva dig i att förstå talad spanska, samt träna dina muntliga och skriftliga förmågor.

Undervisning - så ska vi arbeta:

Vi utgår från vårt läromedel Gracias, både i bokform och digitalt, gracias.nu. Utöver det kommer vi att lyssna på musik på spanska, använda oss av diverse digitala hjälpmedel (Quizlet, Kahoot osv.), lyssna på nyheterna på enkel spanska och titta på en serie på UR Play, La tormenta sueca. 

Fokus kommer att ligga på kapitel 1 och 2:

- Samtala om något du har gjort.

- Ord och uttryck för sommaren och semester.

Grammatik: 

- Perfekt (vad du har gjort) för regelbundna och oregelbundna verb.

- Använda verb med diftong (t ex empiezo)

Bedömning - så kommer dina kunskaper att bedömas:

Bedömning kommer att ske genom en skriftlig uppgift, samt ett prov i läsförståelse. Dina muntliga färdigheter kommer att bedömas löpande, dvs. hur du deltar muntligt i undervisningen.

 

 

Uppgifter

  • Skriftlig uppgift

Matriser

M2
Spanska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ordförråd
Du behöver öva mer på de nya orden vi lär oss.
Du hanterar de nya orden i kapitlet på en grundläggande nivå.
Du förstår och kan använda en hel del av orden vi arbetat med i kapitlet.
Du använder och förstår de flesta ord vi arbetat med i kapitlet.
Formulera sig i skrift
Du behöver öva mer på att formulera meningar på spanska.
Du kan formulera enkla meningar på spanska. Ibland blir grammatiken felaktig.
Du kan formulera varierade meningar på spanska, oftast med korrekt grammatik och ordföljd.
Du kan formulera flera, varierade meningar på spanska med visst sammanhang och korrekt grammatik och ordföljd.
Formulera sig muntligt
Du behöver öva mer på att formulera dig muntligt på spanska.
Du kan formulera dig enkelt på spanska. Ibland blir uttalet felaktigt, men förstör inte förståelsen.
Du kan formulera dig varierat på spanska. Uttalet är gott. Du har ett visst flyt och sammanhang.
Du kan formulera dig varierat på spanska med gott uttal, sammanhang och ordföljd.
Hörförståelse
Förstå talad spanska
Du behöver öva mer på att förstå talad spanska.
Du förstår huvudbudskapet i det du hör, men har svårare med detaljer.
Du förstår huvudbudskapet i det du hör, och även en hel del detaljer.
Du förstår huvudbudskapet i det du hör, och i princip alla detaljer.
Läsförståelse
Förstå spansk text
Du behöver öva mer på att förstå skriven spanska.
Du förstår huvudbudskapet i det du läser, men har svårare med detaljer.
Du förstår huvudbudskapet i det du läser, och även en hel del detaljer.
Du förstår huvudbudskapet i det du läser, och i princip alla detaljer.