👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkunskap 1b: Ekologi och Hållbar utveckling (EK20)

Skapad 2021-09-07 15:48 i Birgittaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Naturkunskap
Under kommande veckor kommer vi arbeta med ekologi och hållbar utveckling.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med ekologi som innehåller:

 • skog som ett ekosystem
 • sjö som ett ekosystem
 • näringskedja/näringsväv
 • Hållbar utveckling

 

Preliminär tidsram och examinationsform

Området kommer examineras med ett skriftligt prov i ekologi och laborationsrapport. Delområdet hållbar utveckling kommer att examineras med podd samt i Caset efter jul.

 

Det här en övergripande planering över arbetsområdet. För en mer detaljerad planering, se planeringen i Classroom eller klicka här.

 

Betygsättning

Om eleven klarar alla delprov på ett tillfredsställande sätt leder det oftast till ett godkänt betyg i kursen, men det är ingen garanti att kursbetyget kommer vara minst E. Det är för att kursbetyget ska grundas på helheten i elevens kunnande i slutet av kursen. 

 • ...När läraren sätter betyg sammanfattar hon eller han sina bedömningar till ett betyg. Läraren tittar på både delarna och helheten i elevens kunnande i förhållande till kunskapskraven, vilket är en förutsättning för att sätta rättvisande och likvärdiga betyg...
 • ...nationella prov är välkonstruerade, noga utprövade och har utvecklats just för att vara ett stöd vid betygssättningen. Resultatet på ett nationellt prov har därför större betydelse än andra enskilda underlag vid lärarens allsidiga utvärdering av elevens kunskaper vid betygssättningen...

                                 Citat från: Skolverkets allmänna råd- Betyg och betygssättning

Uppgifter

 • Odlingsexperiment

 • Skriftligt prov i Ekologi

 • Skriftligt redovisning av fältstudien (Individuell uppgift)

 • Hållbar utveckling: Östersjöns problematik (Podd)

 • Case: Marknadsanalys

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
  Nak  -
 • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
  Nak  -
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
  Nak  -
 • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
  Nak  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
  Nak  A
 • Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
  Nak  C
 • Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
  Nak  E
 • Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
  Nak  A
 • Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
  Nak  C
 • Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven enkla slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
  Nak  E