👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt/tema-sommarbilden/Ringduvan

Skapad 2021-09-07 16:32 i 223351 Förskolan Flyttfågeln Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi på förskolan Flyttfågeln, avdelning Ringduvan påbörjar nu vårt projekt med sommarbilden. Barnen har bekantat sig med bilden under sommaren. Barn och föräldrar skulle titta tillsammans, och föräldrarna fick frågor som skulle ställas till barnen. Ringduvan började projektet med att alla barn samlades i samlingsringen. En pedagog visade bilden och berättade att projektet under hösten och vintern kommer att vara sommarbilden. Vi berättade att barnen blir intervjuade en och en i lilla ateljerummet mellan Ringduvan och Sädersärlan. Läroplanens mål som matematik, teknik, språk, drama, naturkunskap, skapande (målning, tekniker mm), kommer att finnas med som en röd tråd i projektet.

Innehåll

Datum:8/9-2021

Projekt: Tisdagar kl.09.30-11.00

Plats: Ringduvans lokaler

Barngruppen kommer att delas i två grupper, i blandade åldrar. Vissa uppgifter gör vi med ett barn i taget. I bland delas barnen upp efter ålder (äldre och yngre) i två grupper. 

Pedagoger som håller i projektet är Agneta och Zina.

Introducering av projektet sker i helgrupp. Bilden visas för barnen. Pedagogerna berättar för barnen om intervjuerna, pratar om barnens intresse, och hur vi alla kan leka och arbeta med bilden.

Varje vecka (tisdag) följer vi upp på samlingen vad vi har gjort. Barnen får repetera vad vi gjorde föregående vecka, och berätta vad som var roligt, svårt mm. Barnen får även vara med i diskussionen om hur vi går vidare i projektet. Vi dokumenterar genom att tex sätta upp teckningar på vår dokumentationstavla. Fotografier, filmer mm kommer också att visas. Barnen är delaktiga i dokumentationen.  

Föräldrarna följer projektet genom lärloggen varje vecka i skolplattformen.

Material vi kommer att använda kommer att vara färg, papper, tyg, kartong mm. Barnen kommer att få använda olika målningstekniker. Vi kommer också att göra sagor tillsammans med barnen, klä ut oss, dramatisera mm. Barnen kommer att få fantisera med hjälp av sommarbilden. Vi kommer att leka med språket genom bilden, ljuda ord, skriva bokstäver (utifrån barnets mognad), arbeta med ord som hör ihop med sommarbilden mm. 

Vi kommer att använda digitala verktyg, då vi kommer att göra en egen film om projektet. Barnen kommer också att filma någon aktivitet under projektet. Vi kommer även att använda oss av appen eye movie. Vi kommer också att söka fakta på datorn, och lära oss hur en luftballong kan flyga, hur blir det en regnbåge, kan vi se en riktig regnbåge mm. Tex söker vi fakta på UR.se m.fl. Vi kommer och söka fakta med hjälp av böcker, biblioteket mm.  

FN:S konventionen säger att:

Barn har rätt att uttrycka sin mening och att höras i alla frågor som rör barnet, Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18