👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Skriva - år 2

Skapad 2021-09-08 15:08 i Slaka skola Linköping
Grundskola 2 Svenska
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig i tal och skrift.

Innehåll

Undervisning:
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att skriva.

Det kommer vi göra genom att:
* träna på att alltid skriva meningar med stor bokstav, mellanrum och punkt.
* skriva meningar till bilder och händelser
* skriva listor och gåtor
* skriva berättelser
* skriva faktatexter (beskrivande texter)
* skriva återberättande texter, instruerande texter och argumenterande texter
* skriva med tydlig handstil och på lärplattan.

Arbetssätt:
Vi skriver med penna och på lärplatta.
Vi skriver enskilt och ibland i par. 
Vi kommer börja med kamratrespons, dvs ”2 stars and a wish”, troligtvis på våren i år 2.


Bedömning:
När du slutar tvåan ska du kunna:
* skriva meningar med stor bokstav, punkt och mellanrum.
* skriva text för att kommunicera.
* skriva på lärplattan.
* skriva texter som är läsliga för eleven själv och andra.
* skriva de flesta gemener och versaler på rätt sätt.
* stava ord som eleven använder frekvent.

 

Riktmärket är att du ska klara minst Avstämning B i slutet av tvåan .
(Se bedömningen som finns i planeringen som heter Bedömningsstöd läs- och skrivutveckling år 1 - 3.)


Arbeta vidare:
När du har klarat Avstämning B jobbar vi vidare med målen för år 3 (Avstämning C).

Då gäller det att skriva olika sorters texter och skriva längre berättelser med inledning, händelser och avslut, mm. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3