👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Colores 7 ¿De dónde eres?

Skapad 2021-09-08 15:51 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Spanska 7
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Syfte: Förstå och tolka innehållet i enkelt talat språk och texter där man presenterar sig själv och ställer frågor, presentera sig och ställa frågor i tal och skrift, använda språkliga strategier när språket inte räcker till, känna till något om och reflektera över spanskans spridning i världen. Vecka 39-40-41-42

Innehåll

centralt innehåll: Känna till de områden där spanskan används, kunna ställa frågor om och själv svara gällande: namn, ursprung, bor, var något ligger, ålder och språk.

Vi arbetar med textboken samt tillhörande övningar i övningsboken. Som komplement använder vi "Glosor.EU" ( glos prov varje vecka) du ska öva hörförståelse och lära dig uttal samtidigt som frågeorden tas upp i olika sammanhang.

Du blir bedömd på läsförståelse och skriftligt.

.Berätta om sig själv och ställa frågor
.Fraser från olika spansktalande länder.
.Geografi är du
.Väderstreck och räkneord 0 -20
 
Vi arbetar med texten, övningarna, glosorna. Vi gör läsförståelse och skriftligt prov v 43

 

På läsförståelse provet ska du läsa tre texter som beskriver olika personer. Då kommer du att svara för vem stämmer påståendet.

På det skriftliga provet ska du besvara olika frågor på spanska och svara med hela meningar.. (Papper, penna och suddgummi. )

¨

1- Ställa frågor

2- Vad heter du?

3- Var kommer du ifrån?

4- Var bor du?

5- Var kommer du ifrån?

6- Vilka språk pratar du?

7- hur gammal är du?

8- Var ligger ditt land eller någon annan land.

9- Fraser från olika spansktalande länder.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Spanska skriftlig förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikativ förmåga
- innehåll
Din text har ett innehåll som är ytligt eller enformigt. Det är svårt att förstå din text.
Du formulerar dig enkelt och begripligt och din text har ett innehåll som är ganska kortfattat, men det är ändå intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Du formulerar dig relativt varierat och din text har ett intressant innehåll. Du beskriver, ger exempel eller förklarar.
Du formulerar dig varierat och tydligt och din text är mycket innehållsrik och intressant. Du beskriver, förklarar, diskuterar.
Kommunikativ förmåga
- meningsbyggnad och variation
Du gör enkla meningar som ofta börjar på samma sätt.
Du försöker att variera ditt språk och börjar ibland meningar på olika sätt. Du försöker också att skriva lite längre meningar och sätta ihop de med konjunktioner.
Du har ett visst flyt i ditt skrivande och du varierar ditt språk genom att börja meningar på olika sätt. Du skriver lite längre meningar med bisatser men ibland blir de inte korrekta.
Ditt språk har ett fint flyt och du har en avancerad och varierad meningsbyggnad och använder huvudsatser, bisatser och kommatering utan svårighet.
Struktur
Texten saknar struktur och det är svårt att följa med.
Texten har en viss struktur, men ibland bryts den röda tråden. Det finns ett försök till en början och ett avslut.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning.
Texten har en klar struktur med en inledning och en avslutning. Du har en röd tråd genom din text.
Tempus
Du växlar tempus när du skriver, vilket gör att det blir svårt att följa med.
Du håller dig till samma tempus i stort sett hela tiden.
Du håller dig till samma tempus.
Du håller dig till samma tempus och varierar dig när det så krävs.
Ord och uttryck
- ordförråd
Du använder svenska ord när du inte känner till det tyska. Ditt ordförråd är begränsat.
Du använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera dig.
Du använder ett varierat ordförråd som till viss del är anpassat till uppgiften, men mestadels vanliga frekventa ord.
Du har tagit reda på de korrekta uttrycken på tyska och använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Stavning och form (grammatik)
Stavningen i texten brister på sådant sätt att det stör förståelsen.
Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det stör förståelsen. En del grammatiska formfel finns.
Texten innehåller få stavfel och få formfel. Dessa stör inte förståelsen.
Texten har inga eller enstaka form- och stavfel.
Srategier
Du använder inte ordboken för att hitta nya ord
Du försöker slå upp i en ordbok och lyckas ibland även om du behöver stöd.
Du lyckas ofta slå upp rätt ord i ordboken
Du använder ordboken som en naturlig del av skrivandet.
Förmåga att bearbeta din text
Du förbättrar inte dina meningar efter den responsen du har fått.
Med lite stöd gör du enstaka förbättringar av texten
Du använder responsen och försöker att göra enkla förbättringar av texten
Du använder responsen för att göra enkla förbättringar av texten

M2
Spanska - Läsförståelse

nivå 1
Nivå 2
nivå 3
Nivå 4
Förståelse
Du inte förstår delar av texten och får inte ett sammanhang
Du förstår delar av texten och får ett sammanhang även om du inte förstår allt.
Du förstår det mesta av texten samt tydliga detaljer.
Du förstår i princip hela textens innehåll samt de flesta detaljer.
Återberätta
Du inte återberättar enkelt och kortfattat och inte kommenterar texten på ett enkelt sätt.
Du återberättar enkelt och kortfattat och kommenterar texten på ett enkelt sätt.
Du återberättar enkelt och kommenterar relativt detaljerat.
Du återberättar tydligt och kommenterar detaljerat.
Strategier
Du inte återberättar enkelt och kortfattat och inte kommenterar texten på ett enkelt sätt.
Du återberättar enkelt och kortfattat och kommenterar texten på ett enkelt sätt.
Du visar att du kan använda strategier.
Du visar att du kan använda strategier.