👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal

Skapad 2021-09-09 14:16 i Bessemerskolan_IM Sandviken
Matematikgrunder: Tal med generell matris och "innehålls"matris
Grundskola 7 – 9 Matematik
Taluppfattning och tals användning

Innehåll

Mål

Du ska kunna:

 • förstå tallinjen
 • använda dig av algoritmer (uppställningar)
 • lösa problem genom att använda de fyra räknesätten
 • använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten
 • utföra beräkningar med hela tal och decimaltal 
 • prioriteringsreglerna
 • förstå och använda kvadratrot
 • förstå och använda potenser
 • multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
 • multiplikation och division med stora och små tal
 • använda dig av överslagsräkning
 • avrunda tal
 • prefixen stora och små tal

 

Undervisningen

 • genomgångar - både enskilt och gemensamma 
 • enskilt arbete - olika material och arbetssätt 
 • diagnos 
 • prov

 

Syfte/ Förmågor du kommer utveckla

 • Problemlösning
 • Begrepp
 • Metod
 • Resonemang och kommunikation

 

Diagnos

Diagnosen är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på och vad du är säker på. 

 

Bedömningsunderlag

 • Redovisning av dina kunskaper och förmågor på arbetsområdet 
 • Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning.

Matriser

Ma
Lärandematris - Tal och tals användning

Du behöver träna mera på
Du har visat att du kan
Tallinjen
Positionssystemet
Namnen på räknesätten
Algoritmerna (Uppställningarna)
Decimaltal
Avrunda tal
Prioriteringsreglerna
Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
Beräkningar med stora och små tal
Räkna med negativa tal
Använda kvadratrot
Använda prefix
Använda potenser
Välja metod