👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det Mesta av Historien - DMAH

Skapad 2021-09-09 16:48 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Historia
Under v. 39-41 kommer vi att jobba med Det Mesta Av Historien (DMAH) i Historia 1a1. Du kommer få jobba med uppgifter och ta del av genomgångar kopplade till epokerna Forntiden, Antiken, Medeltiden och En ny tid. Vi kommer ha ett prov, tisdag v. 41 (11/10). Se instruktion med instuderingsfrågor, instruktion och bedömning här nedan under "uppgift"!

Innehåll

Uppgifter

  • DMAH: instuderingsfrågor, instruktion och bedömning

Matriser

His
Det Mesta av Historien

E
C
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Utförligt Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val.
Eleven kan översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna.
Utförligt
Eleven kan översiktligt redogöra för händelseförloppens orsaker.
Utförligt
Eleven kan översiktligt redogöra för händelseförloppens konsekvenser.
Utförligt
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden.
Utförligt
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Utförligt
Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Välgrundade
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden.
Med säkerhet