👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokprojekt

Skapad 2021-09-10 09:57 i Skutan Örebro
Förskola
Vi vill ge barnen förutsättningar att utveckla intresse för böcker, bokstäver (främst sina egna) och utvidgad ordförståelse. Vi vill dessutom med hjälp av olika berättelser stärka barnens sociala förmågor. I detta arbete vill vi också ge barnen möjlighet att använda sig av digitala verktyg för att berika undervisningen.

Innehåll

Syfte:

Vi ska arbeta med boken "Julia gillar djur" av Eva Eriksson för att ge varje barn förutsättningarna att utveckla: "öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande", "ett nyanserat talspråk och ordförråd, samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften" (Lpfö 18)

Metod:

massagesaga

sånger

rim och ramsor

bokstäver och skapande

babblarna

stödtecken

"hoppa på bilder/säga ord", grovmotorik

Qr-koder med talande bilder/bokstäver som barnen får skapa

Qr-koder med fakta om djur

Qr-koder så att barnen själva kan ändra miljö/bakgrund

Beebot är Julia och ska köra till de olika djuren

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
    Lpfö 18