👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Trumman

Skapad 2021-09-10 13:29 i Trollebo Förskola Fristående förskolor
Förskola
När barnen utvecklar antalsuppfattningen, lär sig att jämföra, mäta och sätta ord på sina egna tankar utvidgas förståelsen för vad matematiken kan användas till. Genom samtal och laborativa aktiviteter utvecklas barnens olika matematiska förmågor. I läroplanen för förskolan framgår vikten av att tillsammans med barnen samtala om grundläggande matematiska begrepp.

Innehåll

MÅL: Målet är att synliggöra och tydliggöra matematiken i barnens vardag, ge barnen en bättre förståelse för matematiken och hur den kan användas på många olika sätt. Matematik ska vara något lustfyllt och enkelt för alla barn.

SYFTE: Vi vill ge barnen förmågan att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och se samband mellan dessa. Det systematiska arbetet är avgörande för att barn ska utveckla sina matematiska förmågor. Barnen blir i leken medvetna om matematiken runt omkring dem. Därför behöver vi pedagoger hjälpa barnen att stimulera det matematiska lekandet på olika sätt.

HUR: På Trumman leker/pratar/utforskar vi ständigt matematik i barnets vardag. Vi räknar på olika vis t.ex. 1-2-3, första, andra, tredje, övar prepositioner som över/under, på/i, stor/liten, lätt/tung, lite/mycket, kort/lång, framför/mitten/bakom, upp/ner mm. Detta sker bland annat genom sång, rim, ramsor och talspråk.

Vi arbetar med matematik i vardagen. Vi räknar, sorterar, parar ihop, benämner former, lägesbegrepp, storleksbegrepp, riktning och tidsbegrepp. Exempel på detta är, vid dukning/avdukning, på/avklädning, rutinsituationer, lek och aktiviteter både inne och ute. Vi behöver vara där och sätta ord på det matematiska, hjälpa barnen i vardagen, som exempelvis med avstånd, former, mönster, antal, tid och rum.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18