👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kulturbegreppet

Skapad 2021-09-10 14:43 i MIDGÅRDSSKOLAN Umeå
Gymnasieskola Konst och kultur
Vad är kultur? Hur har synen på kultur förändrats genom historien? Vad ryms inom ramen för kulturbegreppet? På vilket sätt skiljer sig populärkulturen från "finkulturen"?

Innehåll

Det här momentet syftar till att du ska få grepp om kulturbegreppet, men i plural, för kulturbegreppets användningsområden är flera och mångskiftande. Du kommer få analysera konst och kulturföreteelser utifrån olika perspektiv. Dina kunskaper prövas genom en övningsuppgift och en analysuppgift. 

Uppgifter

 • Begreppsförståelse (E-uppgift)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Orientering om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem.
  Kos  -
 • Kulturbegreppets olika innebörder samt relationen mellan etablerade konstformer och populärkultur.
  Kos  -
 • Samband mellan samhällsförändring och konstnärliga uttrycksformer, i nutiden och med historiska tillbakablickar.
  Kos  -
 • Analys och tolkning av aktuella kultur- och konstföreteelser. Begrepp och teorier som förekommer i aktuell kulturdebatt.
  Kos  -

Matriser

Kos
Konstarterna och samhället - KOSKOS0

E
Kulturbegreppet - Begreppsförståelse (E-nivå)
Eleven redogör översiktligt för olika former av samtida kulturuttryck och för någon beröringspunkt mellan dem. Dessutom redogör eleven översiktligt för olika sätt att använda kulturbegreppet och för olika aspekter på förhållandet mellan etablerade konstformer och populärkultur.