👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2021-09-12 11:21 i Okome skola Falkenberg
Svenska åk 1
Grundskola 1 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att läsa, skriva och tala.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla:

 • förmågan att formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • förmågan att läsa och föra enkla resonemang om texters innehåll.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • namnge alla bokstäver i alfabetet (både versaler och gemener)
 • koppla bokstav till ljud
 • läsa elevnära och bekanta texter
 • skriva enklare texter (t.ex. till bilder eller utifrån egna erfarenheter)
 • skriva läslig handstil och på ipad
 • Skriva meningar med storbokstav och punkt
 • lyssna och kunna återge delar av det som lästs/samtalats om
 • förstå det du läser 

Detta gör jag genom att:

Använda mig av skolverkets bedömningsstöd för årskurs 1, lyssna på dig när du läser, läsa dina texter, observera dig i klassrummet och lyssna på dig när du deltar i diskussioner.

Undervisning och arbetsformer

Detta kommer du att få träna genom att:

 • Delta i gemensamma genomgångar
 • Skriva både för hand och på ipad
 • Bokstavsträning
 • Läsa olika slags texter och arbeta med läsförståelse
 • Läsläxa 
 • Se på film
 • Lyssna på högläsning
 • Delta i samtal och diskussioner
 • Skriva meningar och enkla texter tillsammans och enskilt
 • Lyssna och berätta för varandra vad vi varit med om
 • Olika språkövningar tex. rim, ramsor och sammansatta ord

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1