👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering åk. 6

Skapad 2021-09-12 18:13 i Sundby skola Ekerö
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Att kunna orientera är en värdefull kunskap - oavsett om man vill bli tävlingsorienterare eller inte. Att kunna förstå och följa en karta kan hjälpa dig i flera situationer när du är på okänd mark. Det kan vara allt ifrån kartan i ett köpcentrum till kartan över en ny stad du besöker över helgen. I orienteringen ska du lära dig vilket håll du håller kartan samt veta vad symbolerna på kartan betyder och veta och planera hur du ska ta dig från punkt A till punkt B.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Du ska utveckla din förmåga att;

 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

 

Det här kommer du att få undervisning om;

 • att orientera sig i närmiljön.
 • enkla kartors uppbyggnad.
 • begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • lekar och rörelser i natur- och utemiljö.

 

Det här ska du lära dig;

I undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att;

 • förstå hur en karta är uppbyggd med färger, skala och symboler.
 • förstå hur en kompass fungerar.
 • kunna förklara med hjälp av kartan hur du tar dig till nästa kontroll.
 • prova på att ta sig runt på en orienteringsbana i ett okänt område sk fri orienteringsbana med flera moment dvs ett eller flera ledstångsbyten mellan kontrollerna.

 

Så här kommer vi att arbeta;

Vi blandar teoretiska och praktiska moment för att göra det mer intressant. Vi repeterar tidigare kunskaper, t.ex. orientering på skolgården. Genom olika övningar lär de sig kartans färger, väderstreck, vanligaste karttecknen och hur en kompass fungerar. 

Eleverna får möjlighet att prova en orienteringsbana i ett okänt område på Ekerö, Ekebyhov. Orienteringsbanan är en sk fri orienteringsbana med flera moment dvs ett eller flera ledstångsbyten mellan kontrollerna. 

I samband med genomgången inför orienteringsbanan ges eleverna möjlighet att förklara hur de ska ta sig till kontrollerna. 

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas;

 • med vilken säkerhet kan du orientera på skolgården.
 • med vilken säkerhet kan du orientera i ett okänt område.
 • hur du förklarar din "väg" när du tar dig från en kontroll till en annan.
 • resultatet på kartprovet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  C 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6