👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fisken pedagogisk planering Uppstart Kurrans skatt . Ht 21

Skapad 2021-09-13 08:23 i Bosgårdens förskola/Jungfrustigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet vill vi utveckla barns sociala kompetens.

Innehåll

LPFÖ 18

1-4 mål från lärområdets pedagogiska planering:

 

VARFÖR

 

Vi arbetar med sagan som grund och för detta läsår använder vi oss av boken Kurrans skatt. 

På ett lustfyllt sätt vill vi  skapa en start för barngruppen som i år består av barn som gått på Fisken och barn som kommer från andra avdelningar och utifrån förskolan. 

Vi vill skapa en lärmiljö som stimulerar alla barn till lärande och där alla känner sig trygga. 

 VAD?

 Vi startar arbetet med årets temaboken Kurrans skatt. 

Kurran vill veta ”Hur är en bra kompis”? 


HUR
?

 

Vi skapar en docka som ska vara Kurrans skatt under läsåret.

Kurran överraskar barnen och  kommer till Fisken. 

vi delar in barngruppen i två grupper. En grupp ute och en grupp inne. 

Kurran berättar att hen har träffat Lilla ärtan och därför blev Kurran nyfiken och vill också vara på äventyr och komma till Fisken och lära sig nya kunskaper . 

Kurran visar en kort film och hur hen åkte tåg med sin vän Piga till Fisken. sedan läser vi boken på läsvilan.Barnen skapar och berättar vad dem upplevt från undervisningen.

 

 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18