👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2021-09-13 10:10 i Vinkelboda förskola Hofors
Förskola
En god språkutveckling ger förutsättningar att erövra världen.

Innehåll

Språk är en förutsättning för att uttrycka sig och kommunicera med andra. Genom att leka med ord, läsa sagor, ställa frågor och uppmuntra barnen att uttrycka sina tankar vill vi ge dem goda möjligheter att utveckla sitt ordförråd och bli goda kommunikatörer på olika sätt. Detta stärker även självkänslan.

Vi kommer under läsåret 21/22 att i grupper arbeta utifrån böckerna ”Språka och lek” och ”Lyssna och berätta”

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18