👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solgården -Delaktighet vårdnadshavare

Skapad 2021-09-13 10:39 i Västra Förskolan Solgården Rättvik
Förskola
För oss är det viktigt att få våra vårdnadshavare delaktiga i deras barns vardag och utveckling, för att skapa ett förtroende för oss pedagoger och vår utbildning.

Innehåll

Nuläge

Vi på Blåbäret har som rutin att skicka ut ett informationsblad cirka en gång i månaden. Där berättar vi bland annat vi vad som händer på förskolan just nu, hur barngruppen ser ut, information som är viktigt att ta del av och framtidsplaner. 

Vi har även valt att ha en kalender i hallen där vi skriver vad vi gjort under dagen och som vårdnadshavare kan ta del av. 

Vi lägger även kontinuerligt ut lärloggar på unikum där vårdnadshavare kan ta del av barnets utveckling. 

Vi har en bra dialog i hallen vid lämning och hämtning med vårdnadshavare. 

Vi erbjuder utvecklingssamtal två gånger/ år och lägger ut dessa underlag på unikum för vårdnadshavare att ta del av innan samtalet.

Mål att ha ett föräldramöte per år. 

 

Mål

Vi vill att alla vårdnadshavare ska ha insyn och känna sig delaktiga i sina barns verksamhet och utveckling. Det är också viktig att alla får information som är aktuell. Att vårdnadshavare förstår att vi ser just deras barn. 

Syfte

Viktig att vårdnadshavare får mer insyn och förståelse för sina barns vardag, känna förtroende för oss och för vår verksamhet. De ska känna sig trygga med att lämna sina barn hos oss. 

Genomförande

Vi ska fortsätta att jobba som vi gör med information till vårdnadshavarna. Vi måste få till en strategi där vi får alla vårdnadshavare att ta till sig information från unikum. Vi klurar på det.

Dokumentation

Utvärdering

Ansvar