👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Graniten

Skapad 2021-09-13 13:16 i Fyllingeskolan grs Halmstad
Grundskola F – 3
Med naturupptäckarna kommer du att utveckla din förmåga att utforska, ställa frågor och samtala om växter, djur och naturen runt omkring oss. Du kommer även utveckla din förmåga att beskriva det du ser i naturen under de olika årstiderna.

Innehåll

Mål:

Målet med undervisningen är att eleverna utvecklar sin förmåga att utforska och beskriva företeelser och samband i natur samt känna till och beskriva några vanligt förekommande växter och djur i närområdet.

Nuläge:

Eleverna visar intresse för att utforska naturen och lära sig mer om djur och växter i naturen.

 

Undervisning:

Eleverna ska få utveckla sina förmågor genom följande moment:

 • Observera och beskriva utseendet på några vanligt förekommande insekter och djur i närområdet
 • Utforska, sortera och samtala om några vanligt förekommande träd/blad i närområdet.

 • Utforska företeelser och samband i naturen genom att observera och beskriva vad som kännetecknar våra fyra årstider

 • Observera och samtala om några vanligt förekommande växter i närområdet

 • Samtala om hur de val vi gör i vardagen påverkar miljön runt omkring oss

 

För att utveckla ovanstående förmågor bygger undervisningen på att eleverna:

 

 • Arbetar enskilt och i mindre grupper
 • Arbetar ute i naturen
 • Undersöker tillsammans
 • Beskriver det vi ser/hör/vet för varandra
 • Ges möjlighet att påverka innehållet

Förväntade effekter:

 • Att varje elev utvecklar sin förmåga att utforska och beskriva företeelser och samband i naturen.

 

Dokumentation:

 • Digital dokumentation med ljud och bild
 • Genom elevernas skapande material
 • Dialog och reflektion med elever

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -