👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2021-09-13 13:48 i Järvenskolan Katrineholm
Grundskola 7 Matematik
I flera tusen år har människor haft behov av att mäta storleken av mark som ska delas upp, planteras eller säljas. Det har även funnits ett behov av att mäta och beräkna mängden av material som behövs vid byggen och tekniska konstruktioner. Geometri kommer från grekiskan och betyder i sin ursprungliga form jordmätning. I detta kapitel får du lära dig mer om olika geometriska figurer, avstånd, vinklar och area.

Innehåll

Syfte

I det här avsnittet kommer du att få lära sig mer om:

 • geometriska figurer, deras egenskaper och konstruktion
 • träna på metoder för beräkning av area och omkrets
 • samt träna på enhetsbyten 

Konkretiserade mål

 • få förståelse för skillanden mellan enheter och prefix
 • kunna använda olika geometriska begrepp
 • få förståelse vilka olika typer av vinklar som finns och dessa går att mäta
 • få förståelse för regelbundna månghörningar
 • kunna beräkna vinkelsumma i trianglar
 • kunna beräkna vinkelsumman i månghörningar
 • kunna beräkna omkrets och area av en triangel
 • kunna beräkna arean av en kvadrat, rektangel och parallellogram

Begrepp:

enheter, prefix, dimensioner, parallella linjer, diagonal, vinkel, vinkelben, vinkelspets, sidovinkel, månghörning, vinkelsumma, triangel, parallelltrapets, parallellogram, romb, rektangel, kvadrat, omkrets och area

 

Bedömning:

 • Fördiagnoser - för att se vilka förkunskaper elevgruppen har i delmomentet

 

 • Exitticket - för att utvärdera arbetet med ett delmoment

 

 • Kapitelprov - bedömning av övergripande kunskaper för arbetsområdet