👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema - Pirater! - Språk

Skapad 2021-09-14 14:32 i Njutångers förskola Hudiksvall
Pedagogisk planering för språk i Temat Pirater!
Förskola
Rödklöverns planering för språk.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Pirater - Språk

Tidsperiod: v.39 - 42

Förskolans namn: Njutånger

Grupp: Rödklövern

Barnens ålder: 1 - 6

År och datum:: 2021 - 09 - 21

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Språk, Digitalisering, Jämställdhet, Barnkonventionen, Rörelse.

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.


Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Vi vill ge barnen förmågan att kommunicera fram känslor, tankar och erfarenheter i en rad olika uttrycksformer genom att rita, dansa, sjunga, leka, dramatisera, fotografera och filma. Språk är så mycket mer än bara prat och vi vill utveckla det!

Vi vill även utveckla barnens ordförråd, föreställningsförmåga, berätta och leka med ord.

Vi vill även beröra barnkonventionen #12. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-  Vi kommer starta upp temat under v.39 med att piraterna kommer på besök. Barnen får samla in guldstenar åt piraterna och får en belöning efter det. En bok! Vi kommer sedan att börja prata om pirater, sjunga piratsånger, ta in utklädningskläder så man kan gestalta piraterna, skapa saker med pirattema.

Vi kommer även att prata kring ordet pirat och vad det betyder och innebär. Vi ser var barnen vet och kan och går vidare därifrån. Vi pratar om vad pirater är och vilka som kan vara pirater. (I sagans värld)

Rörelse: Piratlekar som "skeppsbrott", "hela havet stormar" och andra båtlekar och danser.

Digitalisering: Lyssna på sagor, tittar på UR, barnen får själva dokumentera. 

Det är barnen som ledar fram temat och tar oss vidare.

Hela arbetslaget.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
Barnens lärande synliggörs via gemensam reflektion, lärloggar, glimtar, utskrivna bilder i hallen och genom utvärderingen av den pedagogiska planeringen. Detta gör så att både barn, föräldrar och pedagoger kan se lärandet hos det enskilda barnet.Planeringen upprättad av: Niklas Larsson

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg