👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkskrinet Detektiv år 3

Skapad 2021-09-14 15:11 i Danholnsskolan Falun
Språkskrinet 3. Du kommer att få träna på olika stavningsregler och du kommer också att få stor chans att utveckla ditt skrivande.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Under årskurs 3 kommer vi att arbeta i Språkskrinet. Du kommer att få träna på olika stavningsregler och du kommer också att få utveckla ditt läsande och skrivande.

Innehåll

Dessa begrepp och områden kommer vi arbeta med i boken:

Ordkunskap
-tankekarta
-beskrivande ord
-talesätt
-ord om väder
-analogier
-homofoner

Språklära
-alfabetisk ordning
-vokaler och konsonanter
-synonymer och antonymer
-substantiv, verb, adjektiv
-förkortningar
-sj-ljudet
-skiljetecken, talstreck
-tj-ljudet
-frågeord
-rätta stavfel


Skrivning och läsning
-berättelser med inledning, handling och avslutning
-faktatexter
-instruktioner
-illustrationer
-planering och utvärdering
-handstil och dator

Bedömning:

 • Samtal och diskussioner både i par och i helklass.
 • Genom att visa att du kan berätta, förklara och argumentera så att andra förstår.
 • Genom att använda dig av och följa de språkliga regler och verktyg vi arbetat med när du skriver.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3