👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal åk 8 ht21

Skapad 2021-09-15 07:48 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Alla kommer vi någon gång i livet tala inför andra. Ni har säkert redan gjort det flera gånger i låg-, mellan och även nu på högstadiet. Men trots detta är många elever nervösa inför redovisningar och att tala inför andra. Detta ska vi råda bot för i det kommande arbetsområdet. Det går nämligen att jobba bort en del av nervositeten och i slutändan bli duktig på att tala inför andra.

Innehåll

 

Muntlig framställning

Mål:

 •           kunna hålla en muntlig presentation 
 •           kunna lyssna när andra talar, vara en god publik

 

Koppling till Lgr 11:

Syfte:

 •           formulera sig i tal och skrift
 •           anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Centralt innehåll:

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Material:

 

Uppgift:

Du ska hålla ett argumenterande tal kring ett valfritt ämne. Ta gärna hjälp av den argumenterande texten du alldeles nyss skrivit. Använd dig av stödord och om du vill en Powerpoint. Du kommer att redovisa muntligt i en mindre grupp med start vecka 41.

Innehåll:

Detta ska finnas med i din redovisning:

  •           någon form av inledning där din tes framgår
  •       bakgrundsfakta
  •       dina argument
  •       dina motargument
  •       en tydlig avslutning 

 

Arbetsgång:

 • .     Börja med att bestämma vad du ska prata om. Formulera din tes!
 •       Gör research. Sök fakta om ditt ämne.
 •       Formulera minst tre argument som stödjer din tes 
 •       Formulera minst ett motargument och bemöt detta
 •     . Gör en mindmap eller skriv stödord och disponera ditt material enligt de tre olika delarna etos, logos, patos.
 •      Om du vill - skapa en Powerpoint, som inte ska innehålla en massa text i form av meningar. Använd stödord och bilder som illustrerar ditt tal.
 • .       Träna, träna och träna! Tänk även på kroppsspråket.

 

Vad är retorik?

Retorik betyder talandets konst. Redan för 2 500 år sedan talade den grekiske filosofen Aristoteles om talets tre delar: etos, logos och patos. Bra tal ser likadana ut idag!

Etos är inledningen, där det gäller att väcka intresse. Undvik att säga: Jag ska prata om…

Här är några tips på hur du kan få inledningen intresseväckande:

 •           anknyt till lyssnarna eller någon aktuell händelse
 •           ställ frågor som väcker lyssnarnas nyfikenhet
 •           börja med ett citat
 •           berätta en historia som knyter an till det du ska säga
 •           visa en bild
 •           spela ett musikstycke eller någon annan ljudillustration.

 

Logos betyder kunskap och här ska du presentera det du ska säga. Här kommer huvuddelen av talet.

Patos handlar om känsla och är avslutningen. Den ska tala om att det snart är slut och du ska vädja till lyssnarnas känslor. Har du börjat med en fråga, kan du här ge svaret. Bra ord att använda är också avslutningsvis, till sist, jag vill sluta med att… eller sammanfattningsvis.

Arbetsgång:

 • .     Börja med att bestämma vad du ska prata om. Formulera din tes!
 •       Gör research. Sök fakta om ditt ämne.
 •       Formulera minst tre argument som stödjer din tes 
 •       Formulera minst ett motargument och bemöt detta
 •     . Gör en mindmap eller skriv stödord och disponera ditt material enligt de tre olika delarna etos, logos, patos.
 •      Om du vill - skapa en Powerpoint, som inte ska innehålla en massa text i form av meningar. Använd stödord och bilder som illustrerar ditt tal.
 • .       Träna, träna och träna! Tänk även på kroppsspråket.

 

Matriser

Sv
Muntlig framställning åk 8

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll och struktur Jag berättade…
Det viktigaste med mycket hjälp av stödord/mindmap, så att det blir i huvudsak förståeligt
Det viktigaste med hjälp av stödord/mindmap med en inledning, tydlig struktur och avslutning
Det viktigaste med lite hjälp av stödord/mindmap och med intresseväckande inledning, uttänkt struktur och en tydlig avslutning
Anpassning till mottagare Jag talade…
Hörbart.
Tydligt och klart hela tiden . Det är lätt att förstå.
Tydligt, lätt och ledigt hela redovisningen, ändrar tonhöjd och tempo för att förtydliga delar av innehållet
Anpassning till mottagare – kroppsspråk och ögonkontakt
Jag tittade upp på klassen ibland
Jag tittade upp i princip hela tiden.
Flyttade blicken mellan olika personer, såg avslappnad ut och använde ibland kroppsspråk för att förtydliga.
Använda digitala hjälpmedel
Jag hade digitala hjälpmedel som stöd
Jag använde mig av något digitalt hjälpmedel som gjorde presentationen tydligare
Jag använde mig obesvärat av digitala hjälpmedel för att förtydliga det jag sade. Jag var vänd mot lyssnarna och inte mot skärmen, och använde den genomtänkt.
Inledning
Jag inleder med att presentera ämnet.
Jag försöker göra inledningen intresseväckande med några av tipsen jag fått.
Inledningen är genomtänkt, intresseväckande och fångar publiken direkt
Struktur
Jag försökte ha en röd tråd men på några ställen blev det lite rörigt.
Jag hade en röd tråd, med en inledning, mittdel och avslutning.
Jag hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och tydlig avslutning.
Avslutning
Jag avlutade men detta kom plötsligt och var inte tydligt markerat.
Jag markerade när det var dags att avsluta genom att t.ex. säga något överraskande, sammanfatta det viktigaste eller uppmana publiken att göra något. Jag använde ord som t.ex. avslutningsvis, till sist, jag vill sluta med att, sammanfattningsvis.
Jag markerade tydligt när det var dags att avsluta genom att t.ex. säga något överraskande, sammanfatta det viktigaste eller uppmana publiken att göra något. Jag använde ord som t.ex. avslutningsvis, till sist, jag vill sluta med att, sammanfattningsvis.