👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och Värden

Skapad 2021-09-15 08:09 i Dungens förskola Östersund
Förskola
Här finner ni ekorrarnas planering för hur vi har arbetat med Normer och värden. Kan du se ekorrarnas planering så tillhör ditt barn "Ekorrarna"

Innehåll

Normer och värden.

Vi startar i vanlig ordning hösten med att arbeta mer medvetet med normer och värden. Vi märker att många barn kommer av sig under sommaren, de vill på nytt testa gränser, ge varandra ett litet tjuvnyp eller en liten knuff. Inte alla, men det kan bli en dominoeffekt. Vi arbetar nära barnen för att kunna guida dem och vägleda dem under svåra stunder. Vi vill att alla barn ska känna sig trygga med att komma till förskolan och vi strävar efter att barnen ska känna glädje, trygghet och gemenskap. 

Nytt för i höst är att vi även arbetar i smågrupper. Vi har delat in barnen i tre grupper, Myrorna, Ekorrarna och Björnarna.

I dessa smågrupper arbetar vi just nu medvetet med Normer och värden. Vi målar vi tillsammans för att känna gemenskap.

Vi går till skogen för att upptäcka djur och prata värdegrund kring dem. Vi behöver värna
om de små djuren.

Under promenaden hittade vi några sniglar som vi var ”Försiktig” med .

Vi tränar turtagning på olika vis, i tvättrummet, kapprummet, vid matbordet men även ute då vi väntar på vår tur att få den där ”gyllene” leksaken, eller tills det är min tur att åka rutschkanan.

Vi sjunger tillsammans. Även här är syftet att fläta ihop barngruppen, för att alla barn ska känna gemenskap och trygghet i den men även att alla barn ska känna sig sedda och hörda.  Ibland sjunger vi i den stora gruppen och ibland sjunger vi i den lilla gruppen. Det kan vara lättare för en del barn att ta plats i, och våga testa i den lilla gruppen.

Vi läser böcker och pratar om dess innehåll.

Vi leker lekar, både i den fria leken och i styrda lekar som tex "Gubben i lådan"  

Vi uppmanar barnen att testa själv, för att de ska känna tillit till sin egen förmåga. Men vi uppmanar dem även att hjälpa varandra. Vi finns med som stöttepelare och vägledare i deras samspel. Vi vill även att barnen ska känna sig trygga med oss pedagoger och veta att vi finns som tröst om de blir ledsen eller gör sig illa. Ibland kan barnen utan speciell anledning vilja sitta i knä för att tanka energi, vilket också är helt okej. Alla barn är unik på sitt sett och alla barn har olika behov och förutsättningar. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18