👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENGENG06 Delmoment 3: The Legacy of 9/11

Skapad 2021-09-15 08:52 i Campus Backa Katrineholm
What happened and what were the consequences? 20 years ago terror attacks shook the US and big parts of the world. In the aftermath, the way we looked at the world and our behaviour changed.
Gymnasieskola Engelska
The Legacy of 9/11 What happened and what were the consequences? 20 years ago terror attacks shook the US and big parts of the world. In the aftermath, the way we looked at the world and our behaviour changed.

InnehållWeek

Tuesday 10.10-11.10

Wednesday 11.10 -12.00

Friday 10.20-11.05

Homework

37

 

Intro: What do you know?
Video clips
Presentation of assignment

Film: Stuyvesant High

Finish watching the film
Start working

 

38

Go on working

Go on working

KUNSKAPSDAG

 

39

Prepare presentation + words: hand in to me

Presentations to me  + words: hand in to me

Presentations to me

Your chosen words for Monday Oct 4

40

Word test
Start new "Delmoment" Classics

 

 

 

41

 

 

 

 

42

 

 

 

 

43

 

 

 

 

44

AUTUMN LEAVE AUTUMN LEAVE AUTUMN LEAVE  
         
         
         

 

The Legacy of 9/11 

 • Watch:
  https://youtu.be/d2wVb_AILso

 • Watch: In the Shadow of the Towers; Stuyvesant High on 9/11? HBO

 • Read:
  https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57698668

 • As a group, you are going to cover the following areas:
  *The Time line
  * The other two planes
  * Who were behind the attack? Why? Connection to Afghanistan?
  * Consequences for innocent people in the aftermaths. How did the attack
  change the way USA acted towards some people and countries? How did it
  change Americans?  Include Guantanamo.
  * Utöya and Drottninggatan, retell and compare

  Initially, you choose an area each but work as a group. That means that if you finish before someone else you help him/her.  Read, watch, write and prepare a presentation using a Powerpoint, KeyNote, Google presentation or similar and TELL me as a group.

 • Prepare a joint wordlist of 25 useful words

 • Word test

https://www.kqed.org/lowdown/14066/13-years-later-four-major-lasting-impacts-of-911

... one of many links to check out!


Uppgifter

 • Verbal group presentation

Matriser

Eng
9/11: Verbal presentation in group

Engelska 6

Ännu ej uppnått godkänd nivå.
E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Använda källor
Eleven väljer med källkritisk medvetenhet innehåll från muntliga och skriftliga källor av olika slag och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer med källkritisk medvetenhet innehåll från muntliga och skriftliga källor av olika slag och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer med källkritisk medvetenhet innehåll från muntliga och skriftliga källor av olika slag och använder på ett relevant, effektivt och problematiserande sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Ny aspekt
Ganska innehållsrikt Förklarat och exemplifierat
Innehållsrikt Ämnet är behandlat utförligt och engagerat
Fylligt innehåll Utförligt, nyanserat och ur olika perspektiv
Muntlig framställning
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och relativt strukturerat. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, tydligt och strukturerat. Eleven formulerar sig även relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven formulerar sig även ledigt och med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Ny aspekt
Relativt varierad meningsbyggnad med gott ordförråd Relativt tydligt uttal En del lite störande fel Visst flyt och ganska lätt att hänga med i Strukturen för ett tal är urskiljbar Publikkontakt. Lite för bunden till manus
Varierad meningsbyggnad Mycket gott ordförråd "Linking words" Gott uttal Enstaka fel Flyt och relativt ledigt och lätt att hänga med i Klar struktur för ett tal; tydlig inledning - mitt - avslutning  God publikkontakt. Ej bunden till manus
Avancerat. Varierat, nyanserat och idiomatiskt språk som gör talet dynamisk  Mycket gott uttal och intonation  I princip felfritt Gott flyt och ledighet vilket gör det lätt att hänga med i. God struktur. Du fångar publikens uppmärksamhet Fri från manus
Engelska i världen
Eleven diskuterar översiktligt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.