👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 9

Skapad 2021-09-15 11:23 i Bohusskolan Ale
Bild för årskurs 9
Grundskola 9 Bild
Detta är en grov planering för våra bildlektioner fram till sommaren. Här presenteras kort olika områden vi kommer arbeta med i bilden och här kommer jag också samla de bedömningsuppgifter som varje område avslutas med.

Innehåll

Detta är en grov planering för våra bildlektioner fram till jul. Här presenteras kort olika områden vi kommer arbeta med i bilden och här kommer jag också samla de bedömningsuppgifter som varje område avslutas med. 

* FÄRG OCH KOMPOSITION

Vi jobbar med olika övningar för att lära oss mer om färg och komposition. Slutligen görs en uppgift som kombinerar dessa olika tekniker. 

MÅLERI

Bedömningsuppgift: "Landet innanför" 

* BILDANALYS

För att kunna förstå våra egna och andras bilder behöver vi verktyg för att analyser bilder. Vi kommer jobba med olika övningar för att ta reda på en bilds denotationer, konnotationer och reflektera kring bildens syfte. Detta kommer slutligen att bedömas som en bildanalys, antingen muntlig eller skriftlig. 

Bedömningsuppgift: Bildanalys (skriftlig eller muntlig)

DIGITALT FOTO OCH BEARBETNING AV BILDER

I dagens samhälle omges vi ständigt av digitala bilder och det är lättare än någonsin att förändra, retuschera, beskära och sätta in bilder i fel kontext. Inom detta arbetsområdet framställer vi och ändrar bilder digitalt och funderar över hur betydelsen av bilderna förändras när dessa förändringar sker. 

Bedömningsuppgift: Digitalt foto

Uppgifter

 • Surrealistiskt collage

 • Bildanalys film + övning

 • Bildanalys

 • Propaganda poster

 • Utvärdering: Måleri Verklighetsflykt

 • Måleri - Verklighetsflykt

 • Måleri - Verklighetsflykt

 • Måleri - Verklighetsflykt

 • Bildanalys

 • Utvärdering: Landet innanför

 • Bildanalys

 • Bildanalys

 • Landet innanför

 • Bildanalys

 • Propaganda poster + processdagbok

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bild 7-9

Ej uppnått lägsta kunskapskraven
E
C
A
Bildframställning
Jag framställer berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett ENKELT bildspråk och DELVIS GENOMARBETADE uttrycksformer.
Jag framställer berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett UTVECKLAT bildspråk och RELATIVT VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer.
Jag framställer berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett VÄLUTVECKLAT bildspråk och VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer.
Bildframställning
Jag presenterar mina bilder med VISS ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Jag presenterar mina bilder med RELATIVT GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Jag presenterar mina bilder med GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Bildframställning
Jag BIDRAR TILL ATTUTVECKLA EGNA IDÉER inom olika ämnesområden med inspiration från samtida och historiska bilder.
Jag UTVECKLAR DELVIS EGNA IDÉER inom olika ämnesområden med inspiration från samtida och historiska bilder.
Jag BIDRAR TILL ATTUTVECKLA EGNA IDÉER inom olika ämnesområden med inspiration från samtida och historiska bilder.
Redskap för bildframställning
Jag kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
Jag kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE sätt.
Jag kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett VÄL FUNGERANDE sätt.
Bildframställning samt redskap för bildframställning
Jag använder tekniker, verktyg och material på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt, PRÖVAR hur dessa kan kombineras för olika uttryck.
Jag använder tekniker, verktyg och material på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE, VARIERAT sätt, PRÖVAR OCH OMPRÖ- VAR hur dessa kan kombineras för olika uttryck.
Jag använder tekniker, verktyg och material på ett VÄL FUNGERANDE, VARIERAT OCH IDÉRIKT sätt, PRÖVAR OCH OMPRÖ- VAR SYSTEMATISKT hur dessa kan kombineras för olika uttryck.
Bildanalys
Jag beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett ENKELT sätt.
Jag beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett UTVECKLAT sätt.
Jag beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett VÄLUTVECKLAT sätt.
Bildanalys
Jag tolkar samtida och historiska bilder och visuell kultur och för då ENKLA OCH TILL VISS DEL UNDERBYGGDA resonemang. Kopplar till egen erfarenhet, andra verk och företeelser i omvärlden.
Jag tolkar samtida och historiska bilder och visuell kultur och för då UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL UNDERBYGGDA resonemang. Kopplar till egen erfarenhet, andra verk och företeelser i omvärlden.
Jag tolkar samtida och historiska bilder och visuell kultur och för då VÄLUTVECKLADE OCH VÄL UNDERBYGGDA resonemang. Kopplar till egen erfarenhet, andra verk och företeelser i omvärlden.
Bildanalys
VISS ANVÄNDNING av ämnesspecifika begrepp.
RELATIVT GOD ANVÄNDNING av ämnesspecifika begrepp.
GOD ANVÄNDNING av ämnesspecifika begrepp.
DRIVKRAFT
Jag BIDRAR under arbetsprocessen TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER mitt arbete FRAMÅT.
Jag FORMULERAR OCH VÄLJER under arbetsprocessen HANDLINGSALTERNATIV SOM MED NÅGON BEARBETNING LEDER mitt arbete FRAMÅT.
Jag FORMULERAR OCH VÄLJER under arbetsprocessen HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER mitt arbete FRAMÅT.
REFLEKTION
Jag ger ENKLA omdömen om arbetsprocessen och visar då på ENKLA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitén i bildarbetet.
Jag ger UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitén i bildarbetet.
Jag ger VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitén i bildarbetet.

Bl
Gestaltning - Bild 7-9

Ej uppnått lägsta kunskapskraven
E
C
A
Bildframställning
Du har inte färdigställt ditt arbete. Det finns uppenbara saker som bör justeras eller bearbetas vidare för en färdig gestaltning.
Du framställer berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett ENKELT bildspråk och DELVIS GENOMARBETADE uttrycksformer.
Du framställer berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett UTVECKLAT bildspråk och RELATIVT VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer.
Jag framställer berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett VÄLUTVECKLAT bildspråk och VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer.
Bildframställning
Du kopierar befintliga idéer (från exempel, kompisar eller internet) utan att kombinera med något nytt eller lägga till något eget.
Du BIDRAR TILL ATT UTVECKLA EGNA IDÉER inom olika ämnesområden med inspiration från samtida och historiska bilder. Dvs. du tar mycket hjälp av lärare, internet eller kompisar för att komma på vad du ska göra och hur. Du lägger till lite egen karaktär på det och utvecklar något under processens gång.
Jag UTVECKLAR DELVIS EGNA IDÉER inom olika ämnesområden med inspiration från samtida och historiska bilder. Dvs. du tar en del hjälp av lärare, internet eller kompisar för att komma på vad du ska göra och hur. Du lägger till egen karaktär på det du gör och utvecklar idén under processens gång.
Jag UTVECKLAR EGNA IDÉER inom olika ämnesområden med inspiration från samtida och historiska bilder. Dvs. du tar lite del hjälp av lärare, internet eller kompisar för att komma på vad du ska göra och hur. Du lägger till mycket egen karaktär på det du gör och utvecklar mycket under processens gång.
Redskap för bildframställning
Du visar inte att du kan kombinera former, färger och bildkompositioner på ett fungerande sätt.
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt. Dvs. du använder dig till viss del av tekniker du lärt dig om bildskapande och lyckas framställa en bild som ger ungefär det uttryck som är avsett utifrån uppgiften/avsikten.
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE sätt. Dvs. du visar tydligt att du använder dig av tekniker du lärt dig om bildskapande och lyckas framställa en bild som ger det uttryck som är avsett utifrån uppgiften/avsikten.
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett VÄL FUNGERANDE sätt. Dvs. du visar att du behärskar tekniker du lärt dig om bildskapande och lyckas framställa en bild där färg, form och komposition förstärker det uttryck som är avsett utifrån uppgiften/avsikten.
Bildframställning samt redskap för bildframställning
Du visar inte att du använder tekniker, verktyg, material på ett fungerande sätt.
Du använder tekniker, verktyg och material på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt, PRÖVAR hur dessa kan kombineras för olika uttryck. Dvs. Du vet vad de olika materialen är till för och du väljer med hjälp rätt redskap och metod för att nå ett visst resultat. Du strävar efter att nå den hantverksmässiga förmågan att skapa med materialen på ett sätt som passar den uppgift eller uttryck som eftersöks. Du testar och ser hur olika tekniker och material funkar tillsammans.
Jag använder tekniker, verktyg och material på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE, VARIERAT sätt, PRÖVAR OCH OMPRÖ- VAR hur dessa kan kombineras för olika uttryck. Dvs. Du vet vad de olika materialen är till för och du väljer genomgående rätt redskap och metod för att nå ett visst resultat. Du har också den hantverksmässiga förmågan att skapa med materialen på ett sätt som passar den uppgift eller uttryck som eftersöks. Du testar och ser hur olika tekniker och material funkar tillsammans och utvärderar och lägger in det som fungerar bra i din gestaltning.
Jag använder tekniker, verktyg och material på ett VÄL FUNGERANDE, VARIERAT OCH IDÉRIKT sätt, PRÖVAR OCH OMPRÖ- VAR SYSTEMATISKT hur dessa kan kombineras för olika uttryck. Dvs. Du vet vad de olika materialen är till för och du väljer med goda grunder rätt redskap och metod för att nå det resultat du föreställer dig. Du har också en väl utvecklad hantverksmässig förmåga att skapa med materialen på ett sätt som passar väl in på den uppgift eller uttryck som eftersöks. Du testar och experimenterar med olika tekniker och material och drar slutsatser av hur dessa funkar tillsammans lägger in det som fungerar bra i din gestaltning och rationaliserar bort det som inte passar i uttrycket.
DRIVKRAFT
Du bidrar inte till att hitta material, inspiration, idéer, kunskap om möjliga arbetssätt som gör att arbetet går framåt. Du utnyttjar inte tiden på lektionerna och visar inte att du tar ansvar för din egen arbetsprocess.
Du BIDRAR under arbetsprocessen till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dvs. Du hittar med hjälp material, inspiration, idéer och kunskap om möjliga arbetssätt som gör att arbetet går framåt. Du utnyttjar tiden på lektionerna relativt väl och tar ett visst ansvar för din egen arbetsprocess.
Du FORMULERAR och väljer under arbetsprocessen handlingsalternativ som leder med någon bearbetning leder framåt. Dvs. Du hittar relativt självständigt material, inspiration, idéer och kunskap om möjliga arbetssätt som leder arbetet framåt. Du utnyttjar tiden på lektionerna och tar ansvar för din egen arbetsprocess.
Du FORMULERAR och väljer under arbetsprocessen handlingsalternativ som leder arbetet framåt. Dvs. Du hittar självständigt inspiration, idéer och kunskap om möjliga arbetssätt vilket driver arbetet framåt. Du utnyttjar tiden på lektionerna väl och tar stort ansvar för din egen arbetsprocess.
REFLEKTION
Du visar inte att du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar inte heller förmågan att visa enkla samband mellan innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du ger ENKLA omdömen om arbetsprocessen och visar då på ENKLA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitén i bildarbetet. Dvs. du svarar kort på frågor om ditt arbete, du kan till viss del återge och motivera val du gjort under din arbetsprocess. Du kan till viss del granska ditt arbete i efterhand och se vad som funkat bra och vad som hade kunnat förbättras/utvecklas .
Du ger UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitén i bildarbetet. Dvs. du svarar relativt utförligt på frågor om ditt arbete, du kan återge och motivera val du gjort under din arbetsprocess. Du kan granska ditt arbete i efterhand och se vad som fungerar väl och vad som hade kunnat förbättras/utvecklas .
Jag ger VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitén i bildarbetet. Dvs. du svarar utförligt på frågor om ditt arbete, du kan återge och på ett genomtänkt sätt motivera val du gjort under din arbetsprocess. Du kan granska ditt arbete i efterhand och med goda grunder se vad som fungerar väl och vad kunnat utvecklas och ge exempel på hur detta hade kunnat göras.