👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2021-09-15 11:38 i Ljusterö skola Österåker
Tema vatten
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3)
Vad är vatten? Var finns det vatten? Vilka är vattnets olika former? Vattnets egenskaper? Varifrån kommer allt vatten? Vattnet hemma i kranen.

Innehåll

Målet med undervisningen: 

Du ska: 

 • kunna förklara och beskriva vattnets kretslopp 
 • kunna vattnets olika former
 • kunna beskriva vattnets väg från vattenverket till kranen, från handfatet till reningsverket.
 • aktivt delta i undersökningar och kunna dokumentera de i text och bild
 • aktivt delta i gemensamma diskussioner om vatten
 • Begrepp vi använder är: flytande form, fast form, is, smälter, gasform, ånga, avdunstar, kretslopp, moln, kondens, nederbörd, vattenverk, reningsverk, molekyler

Undervisning och arbetsformer: 

Vi kommer att arbeta med: 

 • prata om vattnets kretslopp, vad är ett kretslopp? 
 • prata om miljöaspekten med vatten
 • se filmer om vatten
 • läsa faktalitteratur om vatten 
 • utföra gemensamma undersökningar
 • skriva labbrapporter av våra undersökningar
 • se film om vattenmolekyler och hur de förändras i vattnets olika faser

Bedömning: 

Vi kommer att bedöma: 

 • kunna förklara vattnets olika former och kretslopp i text och bild
 • kunna enkelt förklara om vattnets väg från vattenverket till reningsverket.
 • skriva labbrapporter av våra undersökningar
 • kunna delta i gemensamma diskussioner om vatten
 • Kunna berätta om några av arbetsområdets begrepp.

Vi avslutar arbetsområdet med ett förhör.

  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3

Matriser

NO
Vatten

Matris över temat vatten:

Behöver träna mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Vatten
Kan vattnets olika faser (fast, flytande och gas).
Kan vattnets olika faser (fast, flytande och gas) och kan beskriva och förklara övergången mellan de olika faserna
Begrepp
Har kännedom om kokning och avdunstning.
Kan beskriva och förklara begreppen kokning och avdunstning.
Begrepp
Har kännedom om begreppen kondensering och smältning
Kan beskriva och förklara begreppen kondensering och smältning.
Vattnets kretslopp
Har kännedom om vattnets kretslopp och vet att vattnet används om och om igen.
Kan enkelt beskriva och förklara vattnets kretslopp och vet att vattnet används om och om igen.