👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A tapestry of American History

Skapad 2021-09-15 12:32 i Olandsskolan Östhammar
Forrest Gump – A tapestry of American History Your assignment is to, in pairs, choose a topic from the list on the next page and do some research on it and later present your findings orally to your classmates. There are 12 different topics to choose from.
Grundskola 9 Engelska
Your assignment is to, in pairs, choose a topic from the list on the next page and do some research on it and later present your findings orally to your classmates. There are 12 different topics to choose from. I have already decided the pairs that you will work in.

Innehåll

You shall explain one historic event, the place and the people involved. To some events there may not be a specific person or place connected. 

I want you to prepare a poster that you will use when you present your topic orally to the class. You will have 3 lessons at your hand to work with the assignment. Deadline for the assignment is Thursday 7 October 2021, that is when you start your presentations. You can illustrate the poster (A3-format) with printouts and your own writing and drawings - but .as little text as possible and as much free speech as possible from you 

Your classmates will be getting the opportunity to ask questions on your presentation, as will I when you are done so make sure that you are prepared to answer them afterwards. This means that you will do a lot of research about your topic.

 

Here are some questions to think about when you prepare your presentation:

 • What happened? Describe!
 • When and where did it happen?
 • Background - why did this happen? For instance, the hippie movement - what led to this, what were the causes? What do you think / what does the research say?
 •  
 • Who was/were involved? Describe their position in the society!
 • What was the issue?
 • What were the consequences?
 • Please state your sources

 

I do not want you to read directly from the poster when you present but you are allowed to have bullet points when you present.

In your group/pair: you have to decide:

who does/do the research? Who will explain which question? Have you covered and can you explain all the questions above? Try to understand the deeper causes of your phenomenon. For instance: why do you think the moonlanding took place in the year 1969? Were there favourable circumstances then? And which circumstances were they? Think deep - think one step ahead. Try to understand!

 

The historic events to choose from are the following:

People                                 Events/Phenomena                                  Pupils

Nathan Bedford Forrest     The Ku Klux Klan                                       Nora, Alice, Bella

Kennedy shootings Robert and John F.                                               Dallas, Texas  and LA, Calif.

Lyndon B. Johnson              The Vietnam War                                     Philip, William, Simon

                                            The Hippie Movements                            Lova, Thea och Wilma                            

                                            The Black Panthers                                  Zack and Victor

                                            The Moon Landing                                    Emma G and Elvira                   

Richard Nixon                     Watergate                                                  Theo and Hampus

                                                                                    

Uppgifter

 • Presentations - Forrest Gump

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9