👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2021-09-15 12:56 i Dungens förskola Östersund
Förskola
Just nu jobbar vi med normer och värden. Målet är att barnen ska vilja hjälpa och trösta andra i sin närhet, att vara en bra kamrat helt enkelt!

Innehåll

Normer och värden.

 

Under augusti och september har vi fokuserat på läroplansmålet Normer och värden. Det behövs nu när vi har en ny termin med nya barn. Vi strävar efter att barnen ska känna trygghet och tro på sig själv och våga prova nya saker. 

Nytt för i år är att vi arbetar i små grupper. Myrorna, Ekorrarna och Björnarna.

 I grupp Myrorna kommer vi jobba med enkla samarbetslekar så som gubben i lådan och björnen sover för att få gruppen trygg och sammansvetsad.

 

Vi målar tillsammans, går och upptäcker skogen och dess djur och insekter och lär oss att vi måste ta hand om varandra och vår omgivning. 

Vi läser böcker och flanosagor och övar turtagning tex när vi tvättar händerna, vid matbordet eller när vi leker i sandlådan.

Vi har även sångsamlingar för att barnen ska bli sedda och hörda.

Miniröris för att ge uttryck för sina känslor och känna glädje och samhörighet. Barnen älskar sånger med rörelser till och lär sig väldigt fort hur man ska göra, om någon inte kan så hjälper kompisarna mer än gärna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18