👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arktibus ögon svenska

Skapad 2021-09-15 18:29 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Vi läser boken ”Arktibus ögon”, som är ett läs- och arbetsmaterial för åk 1-3.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi ska läsa Arktibus ögon i helklass. Grunden är den gemensamma högläsningen. Handlingen är mycket spännande med inslag av fantasy som fångar eleverna och inspirerar till att de själva vill skriva. Böckerna är illustrerade med kittlande vackra bilder, en för varje kapitel, vilka inspirerar till kreativitet, samtal och skrivning.

 

Konkretiserade mål:

Att kunna lyssna och berätta

Att kunna läsa kortare instruktioner och texter

Att kunna skriva korta reflektioner och texter

Att kunna använda olika lässtrategier 

 • Att kunna återberätta och återge vad som har hänt i texten som du lyssnat på 

 • Att kunna koppla det du läst/hört till egna erfarenheter och reflektera över vad du hört
 •  
 • Att kunna koppla bilder till texten 

 

Vi kommer bedöma din förmåga:

Att kunna lyssna och berätta vad du läst

Att kunna delta i muntliga samtal i både helklass och grupp

Att visa att du förstår vad du har läst

Att kunna fantisera och skapa egna fortsättningar på berättelsen

Att med hjälp av lässtrategier svara på frågor, rita bilder och ställa frågor på/till berättelsen.

Att aktivt medverka vid högläsning och kunna återberätta det du hört

 

 

Undervisning:

Utgångspunkten är den gemensamma högläsningsboken, där vi läser ett kapitel i veckan. Vi arbetar med texten på olika sätt i arbetsboken "Min bok" om Arktibus. I "Min bok" arbetar vi med lässtrategier, ordförråd, läsförståelse och elevtexter i olika nivåer. 

Eleverna utvecklar sitt ordförråd och sin känsla att läsa mellan och bortom raderna. 

Utöver arbetet eleven gör i skolan så är det en läsläxa kopplad till varje kapitel, se separat planering.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3