👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2021-09-15 17:57 i Färlövs skola Kristianstad
Grundskola 1 Teknik
Du kommer att få lära dig mer om tekniken som du har omkring dig!

Innehåll

Lärandemål 

 • Du ska kunna ge exempel på tekniska lösningar som finns omkring dig.
 • Du ska kunna berätta något om hur vanliga tekniska föremål har förändrats över tid, t.ex. tandborsten,  glasögonen eller saxen. 
 • Du ska kunna starta och logga in på en av skolans Chromebooks. Du ska också kunna öppna och dela ett dokument i google. 
 • Du ska kunna programmera en s.k. Bee bot. 

Undervisning 

Vi kommer att;

 • titta på och diskutera filmerna "Mitt liv som grej". 
 •  prata om vilken teknik som finns omkring oss och hur den har utvecklats.
 •  använda Chromebooks i skolarbetet. 
 • programmera s.k. Bee bots 

På lektionerna måste jag; 

 • Vara aktiv och delta i lektionens innehåll. 

 

Vi kommer att bedöma; 

Vi kommer att bedöma dig genom observationer under lektionerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6