👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik, Lilla My.

Skapad 2021-09-16 12:25 i Mumindalens förskola Svedala
Förskola
I förskolan lär sig barnen naturvetenskap och teknik genom lek och aktivitet. Teknik på förskolan handlar om att synliggöra tekniken i vardagen och göra den begriplig för barnen. Barnen ska få möjlighet att utveckla sitt intresse, sin förståelse kring och sin kunskap om kretslopp, djur och växter samt kemiska processer och fysikaliska fenomen. Vi pedagoger ska vara inspiratör och medforskare i barns utforskande, lek och aktivitet kring naturvetenskap och teknik.

Innehåll

Vart är vi (nuläge, syfte):

 

Vi är ett nytt arbetslag som inte hunnit upptäcka barnens intressen och frågor kring detta målkluster. Vi ska observera och lyssna in barnens intressen, frågor och nyfikenhet för att kunna ge rätt förutsättningar och undervisning.

 

Vart ska vi (mål, förmåga, vad vill vi se när vi har arbetat med området):t

 • Vi vill utveckla barns förståelse för naturen och stimulera deras intresse och nyfikenhet för ämnet på ett lustfyllt sätt. 
 • Utveckla barnens intresse och nyfikenhet för natur, teknik och enkla naturvetenskapliga experiment. Vi vill att naturvetenskap och teknik ska bli en del av den vardagliga utbildningen.
 • De ska också få möjlighet att urskilja vardagsteknik och utforska hur enkel teknik fungerar. Sådant som man alltid har gjort i förskolan, utan att kalla det ”teknik”
 • Barnen ska få utveckla sin förmåga att konstruera, bygga och skapa med olika tekniker, material och redskap
 • Vi vill att barnen skapar en förståelse kring hur människors olika val i vardagen skapar en hållbar utveckling och god hälsa. 

 

Hur gör vi (planera, genomföra, dokumentation, reflektion):

Vi ska lyssna in barnen och deras intressen och frågor och bygga vår undervisning  utifrån detta. Ha återkommande samtal, undervisningar och projekt som gör att dessa ämnesbegrepp är levande under barnens vistelse på förskolan. Barnens frågor och intressen tas på allvar. 

Vi ska dokumentera och göra dokumentationen synlig för barngruppen för att skapa lärandesamtal bland barnen och där barnen ser att ett lärande sker.

 Genom att dokumentera och reflektera med barnen och synliggöra dokumentation i utbildningen ser barnet processen och sitt eget lärande. Genom vara delaktig i detta arbete ska barnen ha känsla att dem äger sina upplevelser och sitt eget lärande.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18