👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde avdelning Fritids Nattviolen

Skapad 2021-09-16 16:30 i Nattviolen Borlänge
Förskola
Planeringsmall inför höstterminen -21 Att välja metod handlar om hur vi skall undervisa för att nå målen. När man väljer metod tar man ställning till vilket eller vilka arbetssätt som är bäst/relevanta att använda. Metoder kan också omfatta personalens förhållningssätt i olika situationer och undervisningstillfällen. Metoderna synliggörs i en planering som gör det tydligt hur verksamheten ska organiseras och genomföras. Det skall leda till en kontinuerlig utveckling av utbildningen, så att vi ser att förskolans verksamhet strävar mot en god måluppfyllelse.

Innehåll

 

 

 

 

Var är vi?

Bakgrund/Nuläge:

Samlad beskrivning av nuläget. 

(Utgå från era korta reflektioner där ni samlade intressen).

 

Vad leker och utforskar barnen?Vilka behov/intressen visar barnen? 

 

Hur vet vi det?

 

Digitala medier, såsom spel på mobil, sociala medier, tv-spel

 

Spela sport-spel (fotbollsspel, pingis), lagsporter.

 

Pyssel och skapande. Musik.

 

 

 

 

Vart ska vi?

Förväntat lärande

Verksamhetens Prioriterade mål:

 

1. tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar

2. förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Fokus:

1. Att varje barn ska få sin röst hörd.

2. Att utveckla den pedagogiska skapandemiljön för att ge barnen förutsättningar till att uttrycka sig,

 

Syfte:

Varför väljer vi fokuset?

1. Vi tycker att det är en viktig del i verksamheten; att barnen skall vara delaktiga.

 

2. För att vi ser ett stort intresse av skapande hos barnen.

 

 

Hur ser det ut, vad händer i verksamheten när målet är nått?

1. Vi ser det genom att vara uppmärksamma på barnens självkänsla och att den stärks.

 

2. Målet är uppnått när vi ser att barnen blir inspirerade av skapandemiljön.

  •  

  

 

 

Hur gör vi?

Genomförande med barnen

Vilka aktiviteter/grupper?

1. Barnen är delaktiga i beslut gällande aktiviteter som skall utföras under fritidstiden. De får rösta om vad vi ska kalla olika rum exempelvis.

 

2. Vi utvecklar pyssel-miljön, och är lyhörda gällande vilket material barnen önskar använda i verksamheten.

 

Hur arbetar vi med den pedagogiska miljön?

1.

 

2.

 

Vilket material använder vi?

1.

 

2.

 

Tänk utifrån både vårt förhållningssätt och hur vi organiserar undervisningen. 

1.

 

2.

 

Hur gör vi barnen delaktiga i processen, (utforskande, dokumentation, reflektioner)?

1.

 

2.

 

Hur och vad dokumenterar vi i processen?

1.

 

2.

 

 

 

Hur blev det? 

Varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde?

Hur gjorde vi barnen delaktiga i processen?

 

Hur var barnen medforskare?

 

På vilket sätt utgick vi från barnens intressen?

 

Hur dokumenterade vi?

 

Hur reflekterade vi?

 

Hur blev det gentemot fokusområden och den genomförda undervisningen?