👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendomen åk 5

Skapad 2021-09-16 18:53 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Judendomen för åk 5.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vi kommer att arbeta med att undersöka religionen Judendomen (hur och var uppstod religionen, vilka tankar finns inom religonen, vilka ritualer finns och hur framställs judar i media?).

Innehåll

Syfte:

Få information om religionen. Analysera judendomen som världsreligion, för att senare kunna jämföra judendomen med övriga världsreligioner.

 

Undervisning:
*Vi kommer att lyssna på presentationer och texter

*Vi kommer att se på filmer

*Vi kommer att läsa om religionen

*Vi kommer att arbeta med begrepp

*Vi skriver en faktatext

 

Bedömning:

*Prestation under lektionerna 

*Faktatext 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religion 4-6

På väg att nå målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Eleven visar inte grundläggande kunskaper om religioner.
Eleven visar grundläggande kunskaper om religioner.
Eleven visar goda kunskaper om religioner.
Eleven visar mycket goda kunskaper om religioner.
Kunskaper
Eleven visar inte grundläggande kunskaper om frågor som rör relationen mellan religion och samhälle.
Eleven visar grundläggande kunskaper om frågor som rör relationen mellan religion och samhälle.
Eleven visar goda kunskaper om frågor som rör relationen mellan religion och samhälle.
Eleven visar mycket goda kunskaper om frågor som rör relationen mellan religion och samhälle.
Resonemang
Eleven för inte enkla resonemang om likheter och skillnader mellan och inom några religioner samt om vad religion kan betyda för människor.
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan och inom några religioner samt om vad religion kan betyda för människor.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan och inom några religioner samt om vad religion kan betyda för människor
Eleven för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan och inom några religioner samt om vad religion kan betyda för människor
Resonemang
Eleven för inte enkla resonemang om moraliska frågor och livsfrågor.
Eleven för enkla resonemang om moraliska frågor och livsfrågor.
Eleven för utvecklade resonemang om moraliska frågor och livsfrågor.
Eleven för välutvecklade resonemang om moraliska frågor och livsfrågor.