👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO : Naturen om hösten åk 4

Skapad 2021-09-16 22:05 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Grundskola 4 Biologi
Naturen förbereder sig för att klara vintern och för en ny vår. Hur kommer det sig att träden får så vackra färger och vart tar alla vissna löv vägen? Hur kan vissa växter sprida sig så snabbt? Varför flyttar en del fåglar och vart tar de vägen?

Innehåll

Hur ska vi arbeta?

Genom enskilda och gemensamma övningar och funderingar kommer du att utveckla dina kunskaper om naturen på hösten. Vi kommer att arbeta med läromedlet Koll på NO. Vi läser, skriver, diskuterar och ser på film.

Träden på hösten

Träden behöver vatten.
Det viktiga klorofyllet.
Trädens löv bryts ner och blir till viktig näring.

 

Fröspridning

På olika sätt kan träd och växter sprida sina frön så att de kan finna en lämplig plats att gro på. Hur många sätt kan det finnas?

Fåglarna på hösten

Vilka fåglar flyttar?
Vart flyttar de och hur hittar de till rätt plats?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Naturen om hösten

Kunskapskrav

 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Biologins begrepp
Djurs växters och andra organismers liv. Ekosystem i närmiljön. Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
Du behöver stöd för att nå grundläggande kunskaper i biologi, och för att kunna använda biologins begrepp.
Du har grundläggande kunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
Reflektera och analysera
Tolkning och granskning av t.ex faktatexter
Du behöver stöd för att använda information om biologi.
Du kan använda information om biologi i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda information om biologi i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda information om biologi i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Människan och naturen
Människans beroende av och påverkan på naturen. Ekosystemtjänster som nedbrytning
Du behöver stöd för att ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen.
Du kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett utvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett välutvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.