👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Hate U Give

Skapad 2021-09-17 07:42 i Önnerödsskolan Härryda
Grundskola F
A project about #BlackLivesMatter, Thug life and about doing things right. ​

Innehåll

Syfte: Att skapa medvetenhet om #Blacklivesmatter genom att läsa delar av The Hate U Give, samtal och diskutera innehållet i texten, titta på dokumentärer och filmklipp om ämnet. Eleverna kommer att välja ett område att fördjupa sig i och spela in presentationer. 

Bedömning: Inspelad presentation, deltagande i diskussioner och samtal samt slutuppgift om The Hate U Give. 

Centralt innehåll:

Kommunikationens innehåll

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

- Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Lyssna och läsa – reception

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

- Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Matriser

The Hate U Give

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift, begriplighet.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Tala Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal, begriplighet.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.