👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik Norrgärdsskola Åk 4 HT-21

Skapad 2021-09-17 12:20 i Norrgärdsskolan Norrtälje
Grundskola 4 Musik
The true beauty of music is that it connects people. It carries a message, and we, the musicians, are the messengers.

Innehåll

Denna termin kommer vi ses 45 minuter varje vecka och höstterminsplaneringen är följande:


v. 33-35 Uppgiften ”Vad ska jag göra denna termin”

v. 36-37 Uppgiften ”Musiken och jag” 

v. 38-43 Uppgiften ”Ljudbok med ljudeffekter”

v. 44      Höstlov 

v. 45-47 Instrumentövning  

 • Rytmik och trummor 

 • Melodispel 

 • Ackordsspel 

v. 48-49 Öva Lucialåtar

 

v. 50       Lucia samt öppen lektion  

 

v. 51       Avslutning 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Musik åk 4

På väg att nå godtagbara kunskaper
E
C
A
Sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång följer då relativt säkert rytm och tonhöjd
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Melodispel
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad melodistämma på något instrument.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodistämma på något instrument.
Eleven kan spela en enkel anpassad melodistämma på något instrument.
Trumspel
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel slagverksstämma.
Eleven kan spela en enkel slagverksstämma.
Ackordspel
Eleven bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Basspel
Eleven kan även spela delar av en enkel basstämma
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel basstämma
Eleven kan spela en enkel anpassad basstämma
Tajming
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med tajming.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument med god tajming och med passande karaktär.
Skapa musik
Komposition
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Reflektion
Resonemang om musik
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Musikaliska karaktärsdrag
Olika genrer & kulturer
Eleven kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer
Eleven kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer